Kategoria: Aktualności

10 kwietnia 2024

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych zakończony

Za nami Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych organizowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pawła Palczyńskiego oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie płk Zbigniewa Adamczyka, która odbył się w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.  (więcej…)

8 kwietnia 2024

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów. (więcej…)

Załączniki

5 kwietnia 2024

Światowy Dzień Zdrowia 2024

5 kwietnia br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia, w których uczestniczył Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka. (więcej…)

5 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024 i Konkurs na najlepsze wydarzenia

5 kwietnia 2024 r. miała miejsce inauguracja szóstej edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Ito wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i kuratorów oświaty. Celem jest popularyzowanie skutecznego i właściwego (uzasadnionego metodycznie) wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami.

(więcej…)

Załączniki

REGULAMIN DNTE 2024
Data: 2024-04-05, rozmiar: 32 KB
3 kwietnia 2024

Seminarium eTwinning dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z Krajowym Biurem eTwinning zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych woj. zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym dwudniowym seminarium, które odbędzie się w dn. 24-25 kwietnia 2024 w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu (Plac Rodła 10). Organizatorzy zapewniają wyżywienie, nocleg, materiały konferencyjne oraz certyfikaty uczestnictwa (koszty dojazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków). (więcej…)

Załączniki

załącznik program-1
Data: 2024-04-03, rozmiar: 273 KB
2 kwietnia 2024

II Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi

II Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. Organizowany jest przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Wydarzenie honorowym patronatem objął  Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński. (więcej…)

Załączniki

karta zgłoszenia 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 48 KB
regulamin konkursu VII LO — 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 28 KB
Zgoda uczestnika Konkursu -pełnoletni
Data: 2024-04-02, rozmiar: 13 KB
zgoda uczestnika Konkursu - rodzic
Data: 2024-04-02, rozmiar: 16 KB
26 marca 2024

Życzenia Wielkanocne Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Oświaty, Uczniom i ich Rodzicom zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego  wiosennego nastroju, oraz serdecznych spotkań w gronie rodzinnym życzę w imieniu własnym i pracowników Kuratorium Oświaty w Szczecinie –

Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Paweł Palczyński

 

4 marca 2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego na rok szkolny2024/2025 –1 nabór

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza nabór na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2024/2025 – 1 nabór. (więcej…)

Załączniki

12 lutego 2024

„Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” – V edycja konkursu

Już po raz piąty Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie historyczno-literackim pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego. (więcej…)

Załączniki

Regulamin konkursu 2024
Data: 2024-02-12, rozmiar: 62 KB
Załącznik 1 - Karta zgłoszenia
Data: 2024-02-12, rozmiar: 38 KB
Załącznik 2 - Oświadczenie
Data: 2024-02-12, rozmiar: 16 KB
5 marca 2024

Inauguracja wojewódzkiego etapu Olimpiady ZUSowej „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”

5 marca br. w Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się inauguracja wojewódzkiego etapu Olimpiady ZUSowej pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, w której udział wziął p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Paweł Palczyński. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. (więcej…)

26 lutego 2024

Otwarte wojewódzkie konsultacje PCTE

22 lutego 2024 r. przeprowadzone zostały otwarte wojewódzkie konsultacje dotyczące Polityki Cyfrowej Transformacji w Edukacji (PCTE), które otworzył p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Paweł Palczyński. (więcej…)