16 lutego 2024

Akademia Młodego Prawnika – nabór do III edycji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza nabór kandydatów do III edycji Akademii Młodego Prawnika. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Dla kogo

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych – klas IV-VIII oraz ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, z województwa zachodniopomorskiego

Misja i cel Akademii Młodego Prawnika

Akademia Młodego Prawnika to nowatorski i innowacyjny projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Misją przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez wskazanie, że prawo towarzyszy każdej sferze naszego życia. Projekt zakłada także kształtowanie świadomości prawnej wśród najmłodszych.

Celem Akademii Młodego Prawnika jest przekazanie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego prawniczej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej, w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto celem jest również rozwijanie zainteresowań własnych uczniów, głównie z zakresu nauk prawnych. W formule cyklicznych spotkań, odbywających się od marca do czerwca 2024 r., specjaliści i praktycy przeprowadzą dzieci i młodzież przez wiele ważnych i interesujących zagadnień, odpowiadając wspólnie z nimi na pytania: jak?, po co? i dlaczego?

Dla uczestników

Uczestnicy Akademii Młodego Prawnika będą mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich, prawników, ekspertów oraz specjalistów zewnętrznych. Otrzymają indeksy uczestników Akademii Młodego Prawnika oraz materiały szkoleniowe.

Rekrutacja uczniów prowadzona będzie od 16 lutego do 1 marca 2024 roku. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie eseju, w którym kandydat wskaże, dlaczego jest zainteresowany uczestnictwem w Akademii Młodego Prawnika.

Limit przyjęć wynosi 40 osób. Organizator zastrzega sobie, że zostaną utworzone dwie grupy zajęciowe dla uczniów:

  • szkół podstawowych – klas IV-VII (maksymalnie 20 osób),
  • szkół podstawowych – klas VIII oraz szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia (maksymalnie 20 osób).

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje, w tym zasady i sposób rekrutacji zostały zawarte w Regulaminie określającym warunki rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Młodego Prawnika, dostępnym na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji oraz na Facebooku.