26 lutego 2024

Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie wśród najlepszych w kraju w rankingu portalu WaszaEdukacja.pl

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 6 okazała się najlepszą podstawówką w Szczecinie według Rankingu Szkół Podstawowych 2024 portalu WaszaEdukacja.pl. W kraju zajmuje 4 miejsce.

Szczegóły rankingu

Ranking został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od Centralnej Komisji Edukacyjnej, Okręgowych Komisji Edukacyjnych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki i opierał się na wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięciach z olimpiad przedmiotowych.

Ranking został podzielony na osiemnaście miast wojewódzkich i uwzględnia szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, które znajdują się w bazie portalu WaszaEdukacja.pl. W rankingu szkół podstawowych 2023 wzięło udział 10 735 szkół podstawowych. Punktację ustalono  na podstawie wszechstronnej oceny, uwzględniającej zarówno wyniki egzaminu ósmoklasisty, jak i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Wyjątkową cechą tego rankingu jest to, że oparty jest on również na olimpiadach przedmiotowych, w których laureaci oraz finaliści zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. To umożliwia wyłonienie szkół, które nie tylko skutecznie przygotowują uczniów do egzaminu, ale także wspierają ich rozwój w obszarze konkretnych zainteresowań i pasji.

Ranking w Szczecinie

W rankingu szkół podstawowych 2024 roku w Szczecinie wzięło udział 66 szkół podstawowych. Trzy z nich otrzymały ordery:

  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Szczecinie zdobyła 86,471 pkt. – tym samym otrzymując złoty order,
  • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Szczecinie zdobyła 79,824 pkt. – otrzymując srebrny order.
  • Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Świętej Rodziny Szczecin (z liczbą punktów 73,71 pkt.) otrzymała brązowy order.

Ranking Szkół Podstawowych 2024 (waszaedukacja.pl)

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!