Kategoria: Współpraca zagraniczna

17 września 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży to narzędzie pomocne w zakresie wsparcia uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz relacji z nauczycielami. Jednym z podmiotów, którego zadaniem statutowym jest pomoc w organizacji wspierania projektów w zakresie międzynarodowej wymiany jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych. Oferta PNWM […]

15 września 2021

Program FLEX 2021/2022 – szansa na darmową edukację w USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Czym jest program FLEX? Future Leaders Exchange (FLEX) Program promuje wspólne zrozumienie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i […]

8 września 2021

Webinarium dla nauczycieli – współpraca ze szkołami z Ukrainy

Fundacja Edukacja dla Demokracji z Warszawy oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” ze Lwowa zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w webinarium dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Szczegóły webinarium Webinarium odbędzie się 15 września 2021 roku w godzinach 18.00 – 20.00. Termin nadsyłania zgłoszeń mija […]

20 kwietnia 2020

Komunikaty Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju obowiązujące polskich beneficjentów – Interreg Va

Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów oraz komunikat dot. dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w związku z wystąpieniem siły wyższej.

5 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży – IX edycja konkursu

W ramach konkursu wspierane i dofinansowywane są projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze oby narodów. Program skierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. Wnioski składać można w terminie do 6 marca 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie […]

3 października 2019

NIEAKTUALNE: Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) – zaproszenie do nadsyłania projektów

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego Poniżej treść pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu działalności związanych z  przygotowaniem przyszłorocznego planu prac Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). „Uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme […]

19 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Laboratorium wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Szanowni Nauczyciele – Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań uczniów, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pragnie Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym już Laboratorium wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. To dwudniowe spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzynarodowych. Kongres odbędzie się w dn.4-5 listopada 2019 r. w Jugendherberge […]

18 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSP w Kamieniu Pomorskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim już po raz trzeci gościł uczniów i nauczycieli ze szkoły zawodowej z Kilonii. Wydarzenie to zostało zrealizowane podczas projektu PNWM.  W wymianie młodzieżowej wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Hotelarz. Przez pięć dni młodzi ludzie spędzali razem czas – przedpołudnia wypełnione były grami integracyjnymi, zakupami, wspólnym gotowaniem, […]

29 maja 2019

NIEAKTUALNE: Swatka – zaproszenie dla nauczycieli z Polski i Ukrainy

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Do udziału w „Swatce” zapraszamy przedstawicieli szkół, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach i które nie mają […]