Kategoria: Współpraca zagraniczna

17 września 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży to narzędzie pomocne w zakresie wsparcia uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz relacji z nauczycielami. Jednym z podmiotów, którego zadaniem statutowym jest pomoc w organizacji wspierania projektów w zakresie międzynarodowej wymiany jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych. Oferta PNWM […]

15 września 2021

Program FLEX 2021/2022 – szansa na darmową edukację w USA

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2021/2022. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej. Czym jest program FLEX? Future Leaders Exchange (FLEX) Program promuje wspólne zrozumienie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i […]

8 września 2021

Webinarium dla nauczycieli – współpraca ze szkołami z Ukrainy

Fundacja Edukacja dla Demokracji z Warszawy oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” ze Lwowa zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w webinarium dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Szczegóły webinarium Webinarium odbędzie się 15 września 2021 roku w godzinach 18.00 – 20.00. Termin nadsyłania zgłoszeń mija […]

20 kwietnia 2020

Komunikaty Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju obowiązujące polskich beneficjentów – Interreg Va

Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą konkurencyjności przez polskich beneficjentów oraz komunikat dot. dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie w związku z wystąpieniem siły wyższej.

5 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży – IX edycja konkursu

W ramach konkursu wspierane i dofinansowywane są projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze oby narodów. Program skierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. Wnioski składać można w terminie do 6 marca 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie […]

3 października 2019

NIEAKTUALNE: Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) – zaproszenie do nadsyłania projektów

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego Poniżej treść pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu działalności związanych z  przygotowaniem przyszłorocznego planu prac Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN). „Uprzejmie informuję, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac – tzw. Work Programme […]

19 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Laboratorium wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Szanowni Nauczyciele – Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań uczniów, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) pragnie Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym już Laboratorium wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej. To dwudniowe spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, nawiązanie współpracy oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzynarodowych. Kongres odbędzie się w dn.4-5 listopada 2019 r. w Jugendherberge […]

18 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ZSP w Kamieniu Pomorskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim już po raz trzeci gościł uczniów i nauczycieli ze szkoły zawodowej z Kilonii. Wydarzenie to zostało zrealizowane podczas projektu PNWM.  W wymianie młodzieżowej wzięli udział uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Hotelarz. Przez pięć dni młodzi ludzie spędzali razem czas – przedpołudnia wypełnione były grami integracyjnymi, zakupami, wspólnym gotowaniem, […]

29 maja 2019

NIEAKTUALNE: Swatka – zaproszenie dla nauczycieli z Polski i Ukrainy

Fundacja Edukacja dla Demokracji (Warszawa, Polska) oraz Laboratorium Edukacji Obywatelskiej „Poszuk” (Lwów, Ukraina) zapraszają nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat do udziału w warsztacie dla nauczycieli z Polski i z Ukrainy, chcących nawiązać współpracę międzynarodową. Do udziału w „Swatce” zapraszamy przedstawicieli szkół, które wcześniej nie uczestniczyły w tych warsztatach i które nie mają […]

7 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Zaproszenie na szkolenie „Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)”

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w szkoleniu dla osób zainteresowanych organizacją projektów polsko-niemieckich i wymian młodzieżowych przy wsparciu  PNWM – Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbędzie się w poniedziałęk, 11 marca br. w DMK- Domu Pojednania i Spotkań w Gdańsku.  Koszt udziału to  50 zł – obejmuje materiały oraz obiad i przerwy kawowe. Tematyka […]

6 grudnia 2018

NIEAKTUALNE: Praktyki zawodowe dla młodych ludzi z Niemiec

Szanowni Państwo, Serdecznie polecamy Państwa uwadze projekt „Razem osiągniemy więcej” realizowany w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Obecnie działania dedykowane są dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać się międzykulturowo i umożliwić pracownikom kontakt z kulturą i językiem kraju naszego sąsiada – Niemiec. PNWM w ramach działań: znajdzie właściwą osobę na trwającą do 30 dni praktykę w […]

27 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Ponadnarodowa mobilność uczniów – nabór wniosków do projektu POWER

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój rozpoczyna nabór wniosków do nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt ten jest odpowiedzią na zainteresowanie polskich szkół możliwości finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do […]

23 listopada 2018

NIEAKTUALNE: Otwarte konkursy MEN w zakresie wspomagania nauczania języka polskiego za granicą

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na: Obszar […]

10 października 2018

NIEAKTUALNE: Seminarium dla polsko-niemieckich partnerstw szkolnych – zaproszenie

Teamwork-Dreamwork – seminarium dla polsko-niemieckich partnerstw szkolnych, cieszy się od lat ogromnym powodzeniem i uznaniem wśród nauczycieli. Pokazujemy na nim, jak polscy i niemieccy nauczyciele mogą stać się „drużyną marzeń” podczas szkolnej wymiany. Tym razem zapraszamy Państwa do międzynarodowego domu spotkań w Hirschluch, tuż  przy granicy polsko-niemieckiej w dniach 5-9.12.2018 Oficjalna informacja znajduje się na […]

4 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Seminarium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „W tej zabawie jest metoda!”

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza na seminarium „W tej zabawie jest metoda!”, które odbędzie się 15-15 listopada 2018 roku w Görlitz.  Seminarium skierowane jest do nauczycieli oraz pracowników i wolontariuszy organizacji zajmujących się projektami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Udział w seminarium jest odpłatny, a szczegółowe informacje dostępne są na stronie PNWM.