Kategoria: Kształcenie uczniów przyjeżdżających z zagranicy

21 marca 2019

Konferencja pn. „Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – możliwości, wsparcie i integracja”

20 marca br., w Wyższej Szkole Humanistycznej w Szczecinie, odbyła się konferencja pt. „Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – możliwości, wsparcie i integracja”, której organizatorami byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pan Waldemar Urbanik. Załączniki Prelekcje i prowadzący Data: 2019-03-21, rozmiar: 182 […]

21 listopada 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Na podstawie art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.

21 listopada 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)

Dz.U. 2016 poz. 1453 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r.