19 lutego 2019

Uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej

W dniach 19 lutego, 21 lutego oraz 22 lutego br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej.

20 lutego 2019

Konkurs plastyczny dla klas I-III z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego pt. Staś Moniuszko też był dzieckiem

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym skierowanym do uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Staś Moniuszko też był dzieckiem”, realizowanego z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego 2019.

18 stycznia 2019

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moje spotkanie z PCK”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moje spotkanie z PCK”, którego organizatorami są Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie pani Joanna Łaskarzewska.

14 lutego 2019

Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie zawarły porozumienie

14 lutego br., w Akademii Sztuki w Szczecinie, odbyła się konferencja prasowa, podczas której doszło do uroczystego podpisania porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty panią Magdaleną Zarębską – Kuleszą i Rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie panem Dariuszem Dyczewskim.