17 września 2020

Ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni” w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

17 września w Park Hotel w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni” w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, w której udział wzięła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

16 września 2020

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację – konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej

Oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem. Subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa czy dotacje państwowe, nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem zadania te powinny być finansowane również z dochodów własnych samorządów.

8 września 2020

Komunikat MEN w sprawie wydawania rodzicom zaświadczeń potwierdzających brak zakażenia dziecka wirusem COVID-19

Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie zgłaszają się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w żłobku, przedszkolu czy szkole