26 września 2019

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic szkolnych

Szanowni Państwo, Ministerstwo Zdrowia, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie zapraszają wychowawców przedszkoli, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic, do udziału w szkoleniu pt. „Dziecko z cukrzycą w szkole”.

17 września 2019

„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Herlinga – Grudzińskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz Domów Kultury z województwa zachodniopomorskiego!