19 stycznia 2022

Zaproszenie na konferencję regionalną „Wsparcie kształcenia i edukacji w ramach programów edukacyjnych Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności”

Kuratorium Oświaty w Szczecinie jako Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych, zaangażowanych nauczycieli i pedagogów do udziału w  konferencji regionalnej dot. możliwości pozyskania finansowego wsparcia kształcenia w ramach programów edukacyjnych FRSE.

14 stycznia 2022

Ferie zimowe 2022

Od poniedziałku, 17 stycznia br. dzieci i młodzież z pięciu województw rozpoczną zimowy wypoczynek. Jako pierwsi na ferie wyjadą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r. ferie zimowe będą mieli uczniowie z województwa zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i opolskiego. 

10 stycznia 2022

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku.

10 stycznia 2022

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca wynagrodzeń

W styczniu br. część pracowników otrzymała niższe wynagrodzenie „na rękę” niż w ubiegłym roku. Było to spowodowane m.in. niepotrzebnie złożonym wnioskiem o rezygnację z ulgi dla klasy średniej lub niepobraniem przez pracodawcę przy zatrudnieniu tzw. formularza PIT-2, który pozwala zastosować kwotę wolną już na etapie zaliczek.