9 sierpnia 2022

Sierpniowa konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Tablica z napisem Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Szanowni Państwo, zapraszam dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na konferencje inaugurujące rok szkolny 2022/2023. Spotkania odbędą się w Szczecinie oraz Koszalinie w czwartek, 25 sierpnia 2022 roku. Poniżej znajduje się harmonogram konferencji.

10 sierpnia 2022

Pedagog specjalny – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Grafika - na niebieskim tle godło i napis Nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych - pedagog specjalny.

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi stanowiska pedagoga specjalnego, Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawia zbiór najczęściej pojawiających się pytań wraz z odpowiedziami. MEiN podkreśla, że ostateczna decyzja powinna zostać podjęta po analizie dokumentów (przede wszystkim dyplomów ukończenia studiów) osób zatrudnianych pod kątem spełniania kryteriów opisanych w rozporządzeniu.

3 sierpnia 2022

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli specjalistów

Granatowe tło, na górze po lewej stornie logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki. Obok ikonka kartek, strzałka i ikonka ludzi. Poniżej napis Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych

Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wprowadzają je przepisy ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

24 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022” – aktualizacja

Ręka trzymająca żarówkę i napis Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”.

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać na adres mailowy egwizd@kuratorium.szczecin.pl.

2 sierpnia 2022

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości z udziałem Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty

W poniedziałek (1 sierpnia) w Szczecinie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W wydarzeniu uczestniczył Jerzy Sołtysiak, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty, który złożył kwiaty w kaplicy Armii Krajowej w szczecińskiej katedrze.