8 kwietnia 2021

Konkurs grantowy w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Grafika z napisem: Konkurs grantowy w ramach projektu "Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)" - spotkania informacyjne

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

30 marca 2021

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia. Praktyczna nauka zawodu tylko zdalnie

Ciemnoniebieskie tło. Po lewej stronie pionowa jasnoniebieska linia. Po prawej stronie linii napis: Do 11 kwietnia zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli, praktyczna nauka zawodu zdalnie. W prawym górnym rogu piktogram przedstawiający szkołę

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.