15 maja 2024

Życzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas ósmych

Drodzy Uczniowie klas ósmych! Trwa właśnie kolejny dzień pierwszego w Waszym życiu ważnego egzaminu.  Wierzę, że umiejętności, które zdobyliście podczas lat nauki w szkole, pomogą Wam osiągnąć doskonałe wyniki. Życzę, aby odpowiadały one Waszym oczekiwaniom i zapewniły możliwość realizacji dalszych planów związanych z kontynuacją nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych. Trzymam kciuki! Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł […]

13 maja 2024

Prowadzenie studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z kierowanymi do MNiSW pytaniami dotyczącymi możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online) Minister Nauki przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych istnieje możliwość prowadzenia przez uczelnie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich z wykorzystaniem metod i […]

7 maja 2024

Dzień Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i uroczystość nadania Sztandaru w SOSW nr 2 w Szczecinie

7 maja br. Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Iwona Rydzkowska i starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Agnieszka Stroynowska mieli przyjemność uczestniczyć w dwóch wydarzeniach: Uroczystych Obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz w uroczystościach nadania Sztandaru w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Czesława Piskorskiego […]

24 kwietnia 2024

Seminarium eTwinning dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych z udziałem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

24 kwietnia br. w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu rozpoczęło się dwudniowe seminarium eTwinning dla dyrektorów szkół i placówek. W konferencji uczestniczył Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński, który miał przyjemność otworzyć spotkanie.

23 kwietnia 2024

Spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradcami metodycznymi

22 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pan Paweł Palczyński spotkał się z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradcami metodycznymi, którzy współpracowali w przeprowadzeniu oraz opracowaniu merytorycznym wyników diagnozy śródrocznej uczniów klasy ósmej szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w lutym 2024 r.

22 kwietnia 2024

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczyna się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. List intencyjny w tej sprawie podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka.

16 kwietnia 2024

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński uhonorował dyrektorów szczecińskich szkół

11 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pan Paweł Palczyński spotkał się z dwójką szczecińskich dyrektorów – p. Beatą Wierzbą, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 65  oraz panem Adamem Grzegrzółką, dyrektorem Zespołu Szkół nr 6, aby podziękować im za zaangażowanie w sprawy uczniów, za pełnienie istotnej roli w ich życiu, za wspieranie ich w konstruktywnym rozwiązywaniu […]

15 kwietnia 2024

Wojewódzka konferencja „Autyzm – spektrum możliwości”

W środę 10 kwietnia br. w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pawła Palczyńskiego, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego  Pan Mariusz Dubojski oraz starszy wizytator Pani Agnieszka Stroynowska wzięli udział w wojewódzkiej konferencji pt. „ Autyzm – spektrum możliwości”. Organizatorami wydarzenia byli: Sensoria Gryfice – Centrum Diagnozy, Terapii i Szkolenia Kadr i Fundacja LoRem.

11 kwietnia 2024

VII edycja ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu!

Ruszył nabór szkół podstawowych do VII edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną do 20 maja 2023 r. Zadaniem jest wspólne jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.