6 grudnia 2023

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, XXIX LO im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzyny Koszewskiej.

1 grudnia 2023

Akademia Wilczków Morskich

W imieniu Politechniki Morskiej w Szczecinie zapraszamy dzieci i młodzież Szkół Podstawowych do udziału w warsztatach pt.: Akademia Wilczka Morskiego. Projekt jest pierwszym w regionie, kompleksowym programem popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży z zakresu gospodarki morskiej i powiązanych sektorów.

30 listopada 2023

Uwaga na kursy oferowane przez komercyjne firmy szkoleniowe!

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają sygnały o kursach oferowanych na portalach internetowych, których organizatorzy zapewniają o otrzymaniu „zaświadczenia na druku MEN/MEiN” potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Organizatorzy wskazują ponadto, że zaświadczenie to jest honorowane przez pracodawców w kraju i za granicą. Informacje te są nieprawdziwe i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

29 września 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Honorowym patronatem objął wydarzenie Minister Edukacji i Nauki. Dyrektorze, nie czekaj, zgłoś swoją […]

28 listopada 2023

Wybraliśmy „Eko-Kartki Bożonarodzeniowe”

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów klas 0-3 szkół podstawowych „Eko-Kartka Bożonarodzeniowa”, organizowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Katarzynę Koszewską oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzeja Szelążka. Do 24 listopada br. w Kuratorium Oświaty w Szczecinie przyjęliśmy 500 prac dzieci. Serdecznie dziękujemy za każdą kartkę.

27 listopada 2023

Nowe narzędzie „Informacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od 3 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania Kuratorom Oświaty informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Uruchomione zostanie nowe narzędzie „Informacja o wolnych stanowiskach pracy w jednostkach systemu oświaty”.

27 listopada 2023

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Ekologia – inwestycja dla przyszłych pokoleń”

24 listopada 2023 r. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysik, reprezentując  Wojewodę Zachodniopomorskiego, miał przyjemność wręczyć nagrody laureatom XXII Konkursu Wiedzy Ekologicznej pt. „Ekologia – inwestycja dla przyszłych pokoleń”. Organizatorem konkursu był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

21 listopada 2023

Zagadnienia prawne organizacji lekcji religii w szkołach – szkolenie w Koszalinie

20 listopada br. Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Bogusław Ogorzałek wziął udział w szkoleniu roboczym pt. „Zagadnienia prawne organizacji lekcji religii w szkołach”. Organizatorem szkolenia był Zachodniopomorski Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska i Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie.