28 lutego 2024

Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego – webinaria

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych,  zaprasza nauczycieli konsultantów, nauczycieli metodyków, kadry zarządzające oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia do udziału w webinarze zatytułowanym Motywacja i indywidualizacja w nauczaniu języka łacińskiego.

Kiedy i gdzie ?

Webinar odbędzie się na platformie GOOGLE MEET w dwóch terminach:

  • 20 marca 2024 r. w godz. od  30. – 18.45;
  • 27 marca 2024 r.  w godz. 12.30. – 15.45.

Zagadnienia webinaru

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Aktualny status przedmiotu język łaciński/ język łaciński i kultura antyczna w szkole polskiej.
  • Główne założenia podstawy programowej języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  • Walory oceniania kształtującego w procesie motywowania uczniów do nauki języka łacińskiego.
  • Przykładowe strategie i metody sprzyjające indywidualizacji procesu kształcenia.
  • Dobre praktyki: sposoby realizacji treści podstawy programowej języka łacińskiego oraz języka łacińskiego i kultury antycznej na podstawie wybranych scenariuszy lekcji.

Zgłoszenia

Zapraszamy do rejestracji na stronie https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7072