Kategoria: Rekrutacja

10 września 2019

Wniosek o zamieszczenie zawodów w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych […]

26 września 2019

REKRUTACJA – podstawa prawna

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. –   Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) – rozdział szósty pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego […]

14 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – aktualizacja – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – aktualizacja – stan na dzień 12 sierpnia 2019 r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach Data: 2019-08-14, rozmiar: 60 KB

16 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Informacja o wolnych miejscach do klas i publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych publicznych szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika i branżowe szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020) – stan na dzień 15 lipca 2019 r. (zaktualizowany na dzień 17 lipca 2019 r.). Załączniki Informacje zaktualizowane na dzień 17.07.2019 Data: 2019-07-18, rozmiar: 59 KB

8 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym

Zachodniopomorski Kurator Oświaty informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół obowiązuje procedura odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, która została określona w art. 158 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1148) [1] / w art. 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. […]

5 lipca 2019

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół

Dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie wolnych miejsc w  klasach I szkół ponadpodstawowych (w tym w oddziałach ponadgimnazjalnych). Termin nadsyłania tych informacji upływa w dniu 15 lipca 2019 r. W załączeniu […]

14 czerwca 2019

NIEAKTUALNE: Zmiana zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącego rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć w roku szkolnym 2018/2019

Załączniki Zarządzenie ZKO nr 33/2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 285 KB

28 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowych gimnazjów i absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych

Załączniki Wykaz Data: 2019-05-08, rozmiar: 31 KB

30 stycznia 2019

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie w załączeniu. Załączniki Zarządzenie Nr 8/2019 Data: 2019-01-30, rozmiar: 2 MB