Kategoria: Rekrutacja

29 marca 2024

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 – wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dane na dzień 19 kwietnia 2024r. Załączniki Przedszkola – rekrutacja uzupełniająca Data: 2024-04-12, rozmiar: 11 KB Przedszkola – rekrutacja podstawowa Data: 2024-04-19, rozmiar: 24 KB Pobierz wszystkie pliki

29 stycznia 2024

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 29-01-2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie wraz z załącznikami

7 listopada 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 900 ze zm.) kurator oświaty ma obowiązek podania do publicznej wiadomości, do końca lutego każdego roku, wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione […]

6 września 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych m.in. egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uprawniających m.in. do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych konkursów, w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia […]

6 września 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – zgłoszenia

W załączniku znajduje się komunikat skierowany do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działających na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego oraz do dyrektorów szkół podstawowych. Komunikat zawiera informacje na temat zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Załączniki Komunikat Data: 2023-09-06, rozmiar: 15 […]

10 lipca 2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – wolne miejsca w oddziałach dwujęzycznych szkół podstawowych (klasy VII)

Dane na dzień 28 sierpnia 2023r. Załączniki SP z oddziałami dwujęzycznymi – rekrutacja podstawowa Data: 2023-08-28, rozmiar: 11 KB SP z oddziałami dwujęzycznymi – rekrutacja uzupełniająca Data: 2023-08-28, rozmiar: 11 KB Pobierz wszystkie pliki

14 kwietnia 2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – Wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dane na dzień 28 sierpnia 2023r. Załączniki Przedszkola – rekrutacja podstawowa Data: 2023-08-28, rozmiar: 40 KB Przedszkola – rekrutacja uzupełniająca Data: 2023-08-28, rozmiar: 21 KB Pobierz wszystkie pliki

24 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

Rozporządzenie

31 stycznia 2023

NIEAKTUALNE: Zarządzenie nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…)

Zarządzenie wraz z załącznikami

13 września 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – zgłoszenia

W załączniku znajduje się komunikat skierowany do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działających na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego oraz do dyrektorów szkół podstawowych. Komunikat zawiera informacje na temat wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Załączniki Komunikat Data: 2022-09-13, rozmiar: 14 KB Wniosek o […]

9 sierpnia 2022

Komunikat w sprawie nadsyłania informacji o wynikach uzupełniającego naboru do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy dyrektorom publicznych szkół ponadpodstawowych o obowiązku nadesłania (po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego) informacji o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych. Informacje te należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 16 sierpnia na adres e-mail kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub kparszewska@kuratorium.szczecin.pl. W załączeniu wzór tabeli. Załączniki Tabela – Informacja o wolnych miejscach w szkołach Data: 2022-08-09, […]