Kategoria: Rekrutacja

6 września 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych m.in. egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uprawniających m.in. do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych konkursów, w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy z dnia […]

6 września 2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 – zgłoszenia

W załączniku znajduje się komunikat skierowany do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działających na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego oraz do dyrektorów szkół podstawowych. Komunikat zawiera informacje na temat zgłaszania konkursów do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Załączniki Komunikat Data: 2023-09-06, rozmiar: 15 […]

10 lipca 2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – wolne miejsca w oddziałach dwujęzycznych szkół podstawowych (klasy VII)

Dane na dzień 28 sierpnia 2023r. Załączniki SP z oddziałami dwujęzycznymi – rekrutacja podstawowa Data: 2023-08-28, rozmiar: 11 KB SP z oddziałami dwujęzycznymi – rekrutacja uzupełniająca Data: 2023-08-28, rozmiar: 11 KB Pobierz wszystkie pliki

14 kwietnia 2023

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 – Wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dane na dzień 28 sierpnia 2023r. Załączniki Przedszkola – rekrutacja podstawowa Data: 2023-08-28, rozmiar: 40 KB Przedszkola – rekrutacja uzupełniająca Data: 2023-08-28, rozmiar: 21 KB Pobierz wszystkie pliki

24 lutego 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

Rozporządzenie

31 stycznia 2023

NIEAKTUALNE: Zarządzenie nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…)

Zarządzenie wraz z załącznikami

13 września 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – zgłoszenia

W załączniku znajduje się komunikat skierowany do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działających na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego oraz do dyrektorów szkół podstawowych. Komunikat zawiera informacje na temat wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Załączniki Komunikat Data: 2022-09-13, rozmiar: 14 KB Wniosek o […]

9 sierpnia 2022

Komunikat w sprawie nadsyłania informacji o wynikach uzupełniającego naboru do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy dyrektorom publicznych szkół ponadpodstawowych o obowiązku nadesłania (po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego) informacji o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych. Informacje te należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Szczecinie do 16 sierpnia na adres e-mail kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub kparszewska@kuratorium.szczecin.pl. W załączeniu wzór tabeli. Załączniki Tabela – Informacja o wolnych miejscach w szkołach Data: 2022-08-09, […]

27 lipca 2022

Informacja o wolnych miejscach w klasach pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 25.07.2022r.)

Załączniki Informacja o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2022-2023 (bez Szczecina) Data: 2022-07-27, rozmiar: 23 KB Szczecin – Informacja o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2022-2023 Data: 2022-07-27, rozmiar: 15 KB Pobierz wszystkie pliki

22 lipca 2022

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Zarządzenie Nr 30/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lipca 2022r. zmieniające zarządzenie nr 3/2022 z 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 […]

27 czerwca 2022

Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych

Przypominamy o obowiązku nadesłania, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o wolnych miejscach w klasach I szkół ponadpodstawowych, w terminie do 26 lipca 2022 roku. Informacje prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kuratorium@kuratorium.szczecin.pl lub kparszewska@kuratorium.szczecin.pl. W załączeniu wzór tabeli. Załączniki Tabela – Informacja o wolnych miejscach w szkołach Data: 2022-06-27, rozmiar: […]

16 maja 2022

Komunikat w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

W związku z przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., uprzejmie wyjaśniam, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie: 1) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 2) świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem; 3) świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły […]

26 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Oferta zachodniopomorskich publicznych szkół ponadpodstawowych

W załączniku znajduje się informacja o zachodniopomorskich publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia), w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Załączniki Szkoły na terenie Szczecina Data: 2022-04-26, rozmiar: 24 KB Szkoły położone na terenie innych powiatów Data: 2022-04-26, rozmiar: 47 KB Pobierz wszystkie pliki