Kategoria: Rekrutacja

7 września 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i […]

16 lipca 2018

Informacja o wolnych miejscach do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika) oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019

Stan na dzień 16 sierpnia 2018r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach Data: 2018-08-16, rozmiar: 16 KB

4 lipca 2018

NIEAKTUALNE: Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół

Dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i  branżowych szkół I stopnia województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego –  informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych oraz branżowych szkołach I stopnia. Termin nadsyłania tych informacji został ustalony w załączniku nr 1 do zarządzenia […]