Kategoria: Rekrutacja

14 listopada 2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo,  zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. […]

5 grudnia 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – konferencja MEN i CKE

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok 2019/2020. Konferencja odbyła się 4 grudnia, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pana Macieja Kopcia oraz Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pana Marcina Smolika. Materiały pokonferencyjne

28 listopada 2018

Kształcenie w branżowych szkołach I i II stopnia

Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach, wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do  branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich  ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Nauka w szkole trwa 3 lata.   Uczniowie branżowej […]

25 października 2018

Uprawnienia uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu. Załączniki Uprawnienia uczniów – laureatów konkursów przedmiotowych Data: 2018-10-25, rozmiar: 25 KB

7 września 2018

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i […]