Kategoria: Rekrutacja

16 lipca 2018

Informacja o wolnych miejscach do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika) oraz branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2018/2019

Stan na dzień 12 lipca 2018r. Załączniki Informacja o wolnych miejscach Data: 2018-07-16, rozmiar: 34 KB

4 lipca 2018

Przypomnienie o konieczności nadsyłania informacji o wynikach naboru do szkół

Dyrektorzy publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i  branżowych szkół I stopnia województwa zachodniopomorskiego Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku nadesłania – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego –  informacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych oraz branżowych szkołach I stopnia. Termin nadsyłania tych informacji został ustalony w załączniku nr 1 do zarządzenia […]