Kategoria: Rekrutacja

1 lipca 2020

Stanowisko MEN ws. równych szans uczniów szkół artystycznych i ogólnodostępnych podczas rekrutacji

W związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., uprzejmie wyjaśniamy, że dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym1 do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego 2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem; świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej z […]

5 czerwca 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do hufców pracy i ośrodków szkolenia i wychowania (bezpłatne zakwaterowanie w internacie i całodzienne wyżywienie). Uczestnicy mają możliwość uzupełnienia wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) oraz w szkołach branżowych I stopnia. Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, w którym […]

26 maja 2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie zachodniopomorskim

Zarządzenie nr 14/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wraz z załącznikami

19 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Załączniki Prezentacja – zasady przeprowadzania i harmonogram egzaminów w 2020 r. Data: 2020-05-19, rozmiar: 3 MB Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 Data: 2020-05-19, rozmiar: 312 KB Pobierz wszystkie pliki

4 maja 2020

Informacja o publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia) na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Informacja o publicznych szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia) na terenie województwa zachodniopomorskiego, w których będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021. Załączniki Województwo zachodniopomorskie – stan na 13.05.2020r. Data: 2020-05-13, rozmiar: 214 KB

3 marca 2020

Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021 – podstawowe informacje nt. przeliczania na punkty wyników edukacyjnych kandydata

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) rozdział 6 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”;

28 lutego 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Załączniki Wykaz zawodów – stan na 13.05.2020r. Data: 2020-05-13, rozmiar: 32 KB

28 lutego 2020

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe