Kategoria: Komunikaty

22 września 2021

Konkurs na projekt gier planszowych pt. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu systemu oświaty, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych w gospodarce oraz działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi. W tym roku po raz pierwszy NOT organizuje konkurs na opracowanie projektu gry planszowej pt. „Inżynierowie dla Niepodległej Polski”.

Cel przedsięwzięcia

Projekt ten ma na celu:

  • popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski,
  • zachęcenie uczniów do poznania historycznego dorobku polskich naukowców i inżynierów,
  • wychowanie w poczuciu dumy z wkładu polskich inżynierów w rozwój cywilizacyjny Polski i świata.

Konkurs ma służyć poszerzeniu wiedzy historycznej uczniów, wyrobieniu praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł historycznych (kwerenda) oraz stymulować rozwój młodych ludzi w kierunkach historii i techniki.  Wydarzenie to objęte jest Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej organizatora.

 

21 września 2021

Solve for Tommorow – lokalnie rozwijać i wspierać młodzież

20 września br. rozpoczęła się rekrutacja do pilotażowej edycji nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Solve for Tommorow”. Firma Samsung (organizator przedsięwzięcia) zaprasza do udziału zespoły składające się z uczniów i uczennic ze szkół ponadpodstawowych wraz z nauczycielką lub nauczycielem oraz zespoły studenckie (I i II rok). Honorowy Patronat objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, GovTech Polska oraz NASK.

Misja

Solve For Tomorrow jest globalnym programem organizowanym przez Samsung. W ramach tego programu młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata. To przestrzeń do nauki, wymiany pomysłów oraz projektowania i wprowadzania rozwiązań lokalnych problemów. Celem programu jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków i młodych dorosłych. Dzięki udziałowi w SFT w przyszłości będą oni lepiej przygotowani do współpracy przy zarówno lokalnych, jak i globalnych działaniach społecznych czy ekologicznych niezależnie od ich tematyki.

Przebieg realizacji

Uczestnicy i uczestniczki programu realizują grupowe projekty w ramach trzech Wyzwań: Zdrowie, Bezpieczeństwo oraz Klimat. Działania te przebiegają zgodnie z kolejnymi etapami metodologii Design Thinking: empatyzowanie, diagnozowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie, testowanie. Podczas realizacji projektów poznają również metodę STEAM, zakładającą podejmowanie aktywności, w ramach których wykorzystywane będą przynajmniej dwie z pięciu dziedzin nauki (S – Science, T – Technology, E – Engineering, A – Arts, M – Math). Podczas realizacji projektów uczestniczki i uczestnicy będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertek i ekspertów specjalizujących się w różnych obszarach wiedzy oraz trenerek i trenerów Design Thinking.

Wyzwania

“Zdrowie” obejmuje wiele obszarów funkcjonowania człowieka. Nie sprowadza się do fizycznego komfortu i dobrego samopoczucia, a wręcz przeciwnie, jest pojęciem szerokim, wkracza w sferę dobrostanu psychicznego, bez którego nie sposób w pełni funkcjonować i realizować swoich talentów, aktywnie i twórczo wpływać na otoczenie, w pełni dbać o siebie i najbliższych.

Minione miesiące uwydatniły konieczność pochylenia się nad aspektami zdrowia i samopoczucia każdego z nas. Stało się to doświadczeniem globalnym, pokazując, z iloma problemami musimy się jeszcze zmierzyć. Całkowita zmiana tryb u życia wymuszona przez pandemię okazała się kluczowa dla zdrowia fizycznego i psychicznego, nie tylko ze względu na wirusa SARS-CoV-2.

A chociaż możliwości, które dają nowe technologie, z jednej strony stały się buforem bezpieczeństwa – dzięki ich istnieniu nauka w szkole i na uczelniach była możliwa do zorganizowania, tak jak wiele stanowisk pracy można było przenieść do domowego biura – tak z drugiej strony ukazały problemy wymagające analizy i próby ich rozwiązania. Spędzanie wielu godzin przed ekranem komputera, bycie online przez większą część doby dowiodło, jak ważnym tematem jest cyfrowy dobrostan, czyli wrażliwość na własne samopoczucie i umiejętność organizacji różnorodnych form aktywności, dzięki którym człowiek nie popada w rutynę i ma więcej energii.

Ograniczone kontakty społeczne, zmiany domowych i szkolnych rytuałów, dojmująca niepewność co do kolejnych dni oraz oczekiwanie na nadejście jakiejś odmiany – ta atmosfera niepokoju i bezradności na szeroką skalę sprawiła, że wciąż borykamy się z różnymi problemami, a nawet koniec pandemii nie spowoduje, że natychmiast się rozwiążą.

Pandemia wpłynęła również na kwestie dostępu do ochrony zdrowia. Pojawiły się teleusługi oraz e-usługi zdrowotne, które często zastępują bezpośredni kontakt z lekarzem. Ta nowa forma organizacji i komunikacji również rzuciła światło na wiele problemów do przemyślenia i stworzenia nowych dobrych praktyk w tym wymiarze.

W obliczu tych i wielu innych wyzwań związanych ze zdrowiem potrzebujemy nowego, świeżego spojrzenia na rzeczywistość w czasach pandemii COVID-19 i po niej. Zdrowy człowiek ma energię do działania. Może uczyć się, rozwijać i spełniać, odkrywając swoje talenty i realizując ambitne i wymagające przedsięwzięcia, będące odpowiedzią na problemy XXI wieku.

Dlaczego Solve for Tommorow?

Młody człowiek chce mieć realny wpływ na przyszłość. Chce dokonywać pozytywnych zmian w najbardziej efektywny, zgodny ze swoimi talentami i zainteresowaniami sposób. Ma pomysły, wyciąga wnioski, formułuje wnikliwe spostrzeżenia.

Udział w programie Solve For Tomorrow pozwoli uczennicom i uczniom wskazać kluczowe wyzwania XXI wieku i wypracować formy działania, które pomogą w diagnozowaniu lokalnych problemów, a przy tym zdobędą i rozwiną kluczowe kompetencje przyszłości. Tym samym osoby dołączające do programu będą współtworzyć twórcze przestrzenie zmiany otwarte na potrzeby człowieka i jego środowiska.

Więcej informacji

Udział w programie jest bezpłatny. Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie internetowej projektu.

Dane kontaktowe do organizatora programu:

  • Magdalena Olborska, CSR Manager (m.olborska@samsung.com, tel. 600 098 192),
  • Krzysztof Budek, Senior PR Specialist (k1.budek@partner.samsung.com, tel. 698 074 840).
21 września 2021

Bezpłatne szkolenie e-learningowe „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”

Zapraszamy nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym „Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”, organizowanym przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które odbędzie się 29 września, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzi Małgorzata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia.

Szczegóły szkolenia

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną filary, koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Uczestnicy poznają dokumentację programu oraz etapy realizacji jego zadań. Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane będą przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie wysłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/J/4.

17 września 2021

Scenariusze lekcji o Narodowym Spisie Powszechnym

W związku z trwającym do 30 września 2021 roku Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, Główny Urząd Statystyczny przygotował dla nauczycieli pakiet materiałów edukacyjnych, który ma na celu przybliżenie najmłodszym, a także nastolatkom idei Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na grafice po lewej stronie ikony znaków plusa, minusa, mnożenia i dzielenia. Po prawej stronie tekst "Liczymy się dla Polski"

Scenariusz lekcji

Materiały, które zawierają scenariusze lekcji dla nauczycieli oraz zabawy edukacyjne o charakterze interaktywnym dla dzieci i młodzieży dostępne są na stronie internetowej.

17 września 2021

II Międzynarodowa akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pn. „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim organizuje II Międzynarodową akcję bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pn. „Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie”.

O akcji

W 2020r. w akcji wzięło udział 149 851 osób z 874 placówek oświatowych z Polski i 17 ze świata, m.in. z Litwy, Kazachstanu, Portugalii, Czech, Francji. 

Honorowy Patronat nad akcją objęli: Lubuski Kurator Oświaty, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

Szczegółowe informacje na stronie Organizatora. 

16 września 2021

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich.

Informacje szczegółowe

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich w zakładce STYPENDIA.

Wnioski należy przesłać na adres Związku Romów Polskich w Szczecinku (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek).

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15 września 2021

VI obchody Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz szósty inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Szczegółowe informacje

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Otwarte krajobrazy”. Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na bieżąco będą aktualizowane informacje o obchodach. 

Ideą tegorocznego Dnia Krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni. Takie otwarte krajobrazy pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie. Spełniają też ważne funkcje środowiskowe, takie jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast i regulowanie temperatur. Co bardzo ważne, przestrzenie te są rezerwuarami różnorodności biologicznej.

15 września 2021

IV Kongres Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na IV Kongres Edukacji, który odbędzie się 30 września 2021 roku w formule online (początek o godz. 12.00). Hasło tegorocznego Kongresu brzmi „Nowe perspektywy. Szersze horyzonty. Erasmus+ | EKS 2021-2027”.

Więcej informacji

Sesje tematyczne i dyskusje eksperckie Kongresu będą prezentować możliwości, jakie pojawiły się w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Możliwości te są powiązane z czterema przekrojowymi priorytetami: transformacją cyfrową, uczestnictwem w życiu demokratycznym, włączaniem i różnorodnością oraz środowiskiem i walką ze zmianami klimatycznymi.

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu.

 

15 września 2021

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema

Politechnika Wrocławska, 15 listopada w dniu swojego święta, przyzna Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema.

Informacje o nagrodzie 

Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema została ustanowiona dla upamiętnienia 100. urodzin wybitnego polskiego powieściopisarza fantastyki naukowej. 

Nagroda skierowana jest do młodych naukowców (do 40. roku życia) studiujących lub prowadzących swoje badania w Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych, biorących udział w programie Horyzont Europa.

Laureata wybierze kapituła, w której skład wchodzą wybitni naukowcy z zagranicy i Politechniki Wrocławskiej oraz Tomasz Lem, syn pisarza.

Zgłoszenia i nagrody

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października. Zwycięzca będzie ogłoszony 15 listopada podczas Święta Politechniki Wrocławskiej. Laureat otrzyma m.in. nagrodę w wysokości 100 tys. zł. 

Więcej informacji na stronie internetowej. 

14 września 2021

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Jego 11. edycja odbędzie się 1 października 2021 roku. Jest to wielkie święto w szkole, trwające nawet kilka tygodni. Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli – egzaminowanymi. W poprzedniej edycji akcji wzięło udział 600 000 uczestników m.in.: z Polski (około 520 000), USA, Chorwacji, Rumunii, Kolumbii, Rosji, Litwy, Urugwaju, Portoryko, Włoch.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. Więcej informacji na stronie www.wmtday.org