Kategoria: Komunikaty

1 kwietnia 2020

Bezpłatne warsztaty plastyczne „Słoneczna Galeria online”

„Słoneczna Galeria online” to bezpłatne warsztaty plastyczne prowadzone przez utalentowanych artystów. Inicjatorem cyklu jest Fundacja Urtica Dzieciom, która już od 10 lat organizuje inspirujące zajęcia dla najmłodszych pacjentów oddziałów onkologii i hematologii w Polsce.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkania przenoszą się do Internetu, a do udziału zapraszane są wszystkie dzieci. Prace będzie można przekazać na aukcję charytatywną.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

 

Załączniki

Słoneczna Galeria online
Data: 2020-04-01, rozmiar: 643 KB
26 marca 2020

Uczestnicy programów edukacyjnych przebywający poza granicami Polski

FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów. (więcej…)

10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki narkomanii do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci
i młodzieży z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji
i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy praz wsparcia szkół i placówek oświatowych w realizacji przeciwdziałania narkomanii. Sygnatariusze Porozumienia przygotowali materiał informacyjno-edukacyjny do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej. Obejmuje on:

  • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy
    z Policja i Państwową Inspekcja Sanitarną, jako ważnych partnerów w profilaktyce narkomanii;
  • Informację na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki, przygotowaną na podstawie opracowania: „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”;
  • Harmonogram działań w 2020 roku do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne powołają koordynatorów odpowiedzialnych za organizację współpracy ze szkołami w zakresie edukacji zdrowotnej.

 

W załączeniu:

  • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych do współpracy z Policją i GIS w profilaktyce narkomanii.
  • Załącznik do wytycznych MEN do współpracy szkoły z Policją i GIS w profilaktyce narkomanii.
  • Załącznik do pisma dla kuratorów oświaty Harmonogram działań na 2020.

 

Załączniki

9 marca 2020

Planujemy budżet! Ministerstwo Finansów zaprasza uczniów do 6. edycji programu edukacyjnego

Już po raz szósty Ministerstwo Finansów rusza z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. (więcej…)

5 marca 2020

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przekazał dziś do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dodatkowe materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu oraz dystrybucję wśród uczniów i rodziców. (więcej…)

Załączniki

Plakat dla dzieci
Data: 2020-03-05, rozmiar: 605 KB
Plakat - koronawirus
Data: 2020-03-05, rozmiar: 337 KB