Kategoria: Komunikaty

15 lipca 2019

Zapowiedź wizyt astronomów w szkołach

W okresie od września do grudnia 2019 r. astronomowie będą odwiedzać szkoły różnego szczebla kształcenia. Zainteresowane placówki już mogą wstępnie zgłaszać się do projektu. Odwiedziny szkoły są bezpłatne. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) w ramach akcji IAU100 na stulecie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

Część szkół z własnej inicjatywy zaprasza co jakiś czas przedstawicieli różnych zawodów na spotkania z uczniami. Ponieważ w tym roku świętujemy stulecie istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej, została zorganizowana globalna akcja o nazwie IAU100, z hasłem przewodnim „100 lat pod wspólnym niebem”, w ramach której w różnych krajach na całym świecie prowadzone są projekty popularyzujące astronomię. Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) chciałoby w tym astronomicznym roku zaproponować szkołom wizyty astronomów. Naukowcy przyjadą na spotkania z uczniami i nauczycielami.

Podstawowym elementem wizyty jest ciekawa prelekcja dla uczniów z możliwością zadawania pytań i dyskusji z naukowcem. Do tego dochodzi kilka opcjonalnych elementów. Na przykład do programu wizyty można dodać krótkie spotkanie z nauczycielami, na którym będą zaprezentowane edukacyjne i popularyzujące astronomię projekty skierowane do szkół, przydatne podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Jeżeli w szkole działa kółko astronomiczne, jego członkowie mogą odbyć osobne, indywidualne spotkanie z astronomem. Jest też możliwość dodatkowej prelekcji, jeśli szkoła zdecydowałaby się w tym dniu zorganizować szersze wydarzenie dla rodziców lub mieszkańców okolicy. Może na przykład w okolicy działa klub astronomiczny, który byłby chętny do współpracy i organizacji pokazów nieba.

Zachęcamy szkoły do zgłaszania się już teraz. Szczegółowe ustalenia programu wizyty i terminu będą dokonywane bezpośrednio z daną szkołą. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest online na stronie https://www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools.

Szkoły nie ponoszą kosztów zaproszenia astronomia, przy czym po stronie szkoły są sprawy organizacyjne, takie jak przygotowanie sali do prelekcji, rzutnika, itp. Zwracamy jednak uwagę, iż liczba bezpłatnych wizyt jest limitowana. Jeżeli zainteresowanie przekroczy wielkość środków, którymi dysponują organizatorzy projektu, wtedy wizyty w kolejnych szkołach będą możliwe po opłaceniu kosztów dojazdu astronoma.

27 czerwca 2019

Możliwość realizacji obowiązku szkolnego i nauki w szkołach ORPEG

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie
szkół województwa zachodniopomorskiego,

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą informuje dyrektorów, nauczycieli i rodziców uczniów czasowo przebywających za granicą o możliwości realizacji obowiązku szkolnego i nauki w szkołach ORPEG.

W załączeniu pismo Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. (więcej…)

Załączniki

21 maja 2019

AKTUALIZACJA | Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

AKTUALIZACJA z dnia 10 czerwca 2019 r.: Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przedłuża termin wysyłania zgłoszeń na Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich do dnia 12 czerwca 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego). (więcej…)

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-05-21, rozmiar: 39 KB
Karta zgłoszeniowa
Data: 2019-05-21, rozmiar: 36 KB
30 maja 2019

Akcja „Przerwany marsz…”

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…” (więcej…)