Kategoria: Komunikaty

9 kwietnia 2024

Związek Cyfrowa Polska zaprasza na konkurs dla nauczycieli

Aby dodatkowo pobudzić nauczycielską kreatywność, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Co ważne – nie musi to być lekcja informatyki. Elementy cyfrowe da się umiejętnie wprowadzić także na języku polskim, matematyce czy geografii.

(więcej…)

4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Przypominamy, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 oraz z 2021 r., poz. 1601).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w  zakresie wymienionym w  § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,  tj.  w zakresie:

– przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– wychowania do życia w rodzinie;

– zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich z innego zakresu niż ten, który jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, mogą te kwalifikacje uzyskać wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim:

           
Lp. Nazwa placówki Adres siedziby placówki  
 
ulica kod pocztowy           i miejscowość adres e-mail  
1. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16 75-654 Koszalin cen@cen.edu.pl  
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Plac Majdanek 7 73-110 Stargard biuro@podn.stargard.pl  
3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6    pok. 211 71-699 Szczecin sekretariat@odn.szczecin.pl  
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin sekretariat@zcdn.edu.pl  
5. Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. L. Rayskiego 28 / 3 70 – 442 Szczecin biuro@empiria.edu.pl  
6. KAILEAN Placówka Doskonalenia Nauczycieli al. Wojska Polskiego 31 / 5 70 – 473 Szczecin biuro@kailean.pl  

 

3 kwietnia 2024

Informacja dla publicznych i niepublicznych placówek, które prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Przypominamy, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r., natomiast akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2017 r. utraciły moc z dniem 1 września 2021r.

25 marca 2024

Sound in the Silence – Międzynarodowy projekt edukacyjny dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli

Nauczyciele i młodzież ze wszystkich krajów Europy mogą już zgłaszać się do wyjątkowego projektu, opartego na nowatorskiej formule łączącej wizyty w miejscach pamięci, naukę historii, oraz twórcze przetwarzanie zdobytej wiedzy z wykorzystaniem artystycznych środków wyrazu. Rozpoczęła się rekrutacja do tegorocznej edycji programu Sound in the Silence, organizowanej w Rumunii przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we współpracy z partnerami lokalnymi. (więcej…)

28 lutego 2024

Akcja Światowy Dzień Wody z PAH

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Światowy Dzień Wody organizowanej przez  Polską Akcję Humanitarną (PAH). W tym roku wydarzenie celebrowane będzie pod hasłem  „Woda dla pokoju”. (więcej…)

27 lutego 2024

NIEAKTUALNE: Warsztaty stacjonarne ORE dotyczące wspomagania wychowawczej roli rodziny

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji organizuje i zaprasza na warsztaty stacjonarne  pn. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. 

Temat: Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży
dla nauczycieli konsultantów ds. wychowania do życia w rodzinie, doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie, nauczycieli wychowania do życia w rodzinie:

Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28, sala wykładowa 302; 

Termin:  05.03.2024 r.;

Grupa I godziny: 9.00-12.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Grupa II godziny: 13.00-16.00 w wymiarze 4 godzin dydaktycznych. 

Cele ogólne:
1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie wiedzy, metod pracy oraz form stosowanych
na zajęciach.
2. Znaczenie emocji i komunikacji w aspekcie kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zagadnienia tematyczne:
1. Czym są emocje i uczucia.
2. Emocje w rozwoju psychospołecznym.
3. Rola komunikacji w dojrzewaniu emocjonalnym i zdrowiu psychicznym.
4. Nazywanie emocji w rozwiązywaniu konfliktów.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 03 marca 2024 roku, do końca dnia lub do wyczerpania miejsc.

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 9.00-12.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7076

link do rejestracji na szkolenie grupa I w godz. 13.00-16.00:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/7077

Dodatkowe informacje:

Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji
i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Po zakończeniu rekrutacji lub po wyczerpaniu limitu miejsc osoby zarejestrowane otrzymają od prowadzącego mailową informację o zakwalifikowaniu na szkolenie.

Zaświadczenia, dla osób spełniających warunki zaliczenia, dostępne będą na koncie Uczestnika na platformie https://szkolenia.ore.edu.pl do samodzielnego pobrania i wydrukowania po zakończeniu szkolenia. Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają informację o możliwości odbioru zaświadczenia pocztą elektroniczną. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

26 lutego 2024

Telefony zaufania

Pełniący Obowiązki Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan przedstawił wykaz ważnych telefonów zaufania. Potrzebujesz wsparcia ? Zadzwoń, napisz, porozmawiaj. (więcej…)

23 lutego 2024

Konferencja poświęcona nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe LogPoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych, która odbędzie się 6 marca 2023 r. na Politechnice Opolskiej w Opolu.

(więcej…)

Załączniki

BANER (2)
Data: 2024-02-23, rozmiar: 819 KB
22 lutego 2024

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych. Edycja 1

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”,  którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych. (więcej…)