Kategoria: Komunikaty

14 listopada 2018

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły branżowej I stopnia – zgłoszenia

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działający na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego, Dyrektorzy szkół, Szanowni Państwo,  zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 poz. […]

13 listopada 2018

Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi – listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie […]

8 listopada 2018

Konkurs Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa”. Konkurs adresowany jest do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z  województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest przedstawienie przez młodych artystów tradycji, symboli i atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Załączniki Regulamin konkursu Data: 2018-11-08, rozmiar: 16 KB Załączniki nr 1 i 2 Data: 2018-11-08, rozmiar: 18 KB Pobierz wszystkie pliki

8 listopada 2018

„Wyzwania i zadania współczesnej szkoły” – cykl spotkań w ramach powołanej Rady Edukacyjnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego! Już ponad rok trwają prace powołanej przeze mnie Rady Edukacyjnej, której celem głównym jest podniesienie jakości edukacji w woj. zachodniopomorskim. Do tej pory wszelkie działania skierowane były przede wszystkim do szkół borykających się z największymi problemami. Aktualnie nadszedł czas na rozszerzenie działań. Dlatego […]

6 listopada 2018

Zachodniopomorski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie zaprasza do udziału w Zachodniopomorskim Kongresie Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, który odbędzie się 3 grudnia 2018 roku, w Auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zadaniem Kongresu jest poruszenie ważnych problemów dotyczących nauczania matematyki we współczesnym, bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie oraz odpowiedź na pytanie jak matematyki […]

5 listopada 2018

List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, 11 listopada obchodzimy najważniejsze polskie święto narodowe – Święto Odzyskania Niepodległości. W 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska stała się wolnym państwem. Załączniki Uroczystości towarzyszące Data: 2018-11-05, rozmiar: 273 KB

5 listopada 2018

Nagroda im. Jana Rodowicza „Anody” – konkurs Muzeum Powstania Warszawskiego

Już po raz kolejny Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu. W tym celu w 2011 roku ustanowiono Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody”. W pierwszej połowie listopada zostanie ogłoszona VIII edycja konkursu. Nagroda upamiętnia postać Jana Rodowicza „Anody” – legendarnego […]

5 września 2018

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie pn. „Moja Niepodległa”

Szanowni Państwo dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja Niepodległa”, zorganizowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w  Szczecinie pana Krzysztofa Kowalczyka. Załączniki Karta zgłoszenia Data: 2018-09-05, rozmiar: 35 KB Materiały edukacyjne Data: 2018-09-05, rozmiar: 24 KB Regulamin Konkursu […]

31 sierpnia 2018

Lekcje o tematyce niepodległościowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, z terenu województwa zachodniopomorskiego, W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.W związku z tym, w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy, zapraszamy wszystkich nauczycieli z terenu woj. zachodniopomorskiego, aby w dniach 11 października – 11 listopada, przeprowadzili lekcje o tematyce […]

25 października 2018

Zasady działania stowarzyszeń i organizacji w szkole – informacja MEN

Przypominamy, że rodzic ma prawo do decydowania o tym, jakie organizacje i z jakimi inicjatywami będą obecne w szkole. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy […]