Kategoria: Komunikaty

19 czerwca 2024

Realizacja projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW)

Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF realizuje projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich”, w którym udział bierze 11 szkół podstawowych i 3 szkoły ponadpodstawowe z województwa zachodniopomorskiego oraz dwie placówki doskonalenia nauczycieli: Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. (więcej…)

Załączniki

17 czerwca 2024

Ankieta dotycząca badania potrzeb kadr systemu oświaty – ocena funkcjonalna oraz podnoszenie dostępności edukacji

Instytut Badań Edukacyjnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”. Jedno z działań polega na skatalogowaniu i oznakowaniu ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych i metodycznych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży. (więcej…)

17 czerwca 2024

Zaproszenie na Forum Eksperckie pt. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” w formule online

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z UNICEF oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają dyrektorów, nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz rodziców do wzięcia udziału w Forum Eksperckim pt. „Współpraca bez granic – nauczyciele na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji i uchodźstwa” organizowanym w ramach projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”. Forum odbędzie się w dniu 26.06.2024 r. w formule online. (więcej…)

11 czerwca 2024

Ogólnopolski Konkurs Biograficzny pt. „MOJA RODZINA”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej chcąc upowszechnić wiedzę na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych, ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Moja rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych.

(więcej…)

7 czerwca 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie „MOJA MLECZNA KRAINA”

Szczeciński Związek Hodowców Bydła przy wsparciu swoich partnerów: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, OT w Szczecinie, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach i Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Koszalinie, od wielu lat  jest organizatorem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Konkurs popularyzuje zdrowe odżywianie w oparciu o produkty mleczne.

(więcej…)

24 maja 2024

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkursy na kandydatów na następujące stanowiska:

 

Załączniki

22 maja 2024

Bezpłatne webinarium dla uczniów i nauczycieli

Centrum Nauki Kopernik i Esero-Polska zapraszają nauczycieli i uczniów zainteresowanych tematyką kosmiczną na bezpłatne webinarium z dr Anną Łosiak, geolożką planetarną z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Michigan State University i Uniwersytetu w Wiedniu. Stypendystką Marie Skłodowska-Curie Actions, Fulbrighta i grantów NCN oraz Fundacji dla Nauki Polskiej. Badaczką powierzchni Marsa i małych kraterów uderzeniowych na Ziemi. (więcej…)