Kategoria: Komunikaty

24 czerwca 2020

Warsztaty Artystyczne Radosne Serca

Fundacja Nowe Pokolenie z Bydgoszczy zaprasza do udziału w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych Radosne Serca! W tym roku, z uwagi na pandemię, warsztaty organizowane są w formie on-line. Projekt jest bezpłatny.

Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.

Projekt jest skierowany do uzdolnionych dzieci i młodzieży w wieku 10-21 lat z całej Polski. Do udziału organizatorzy zapraszają osoby, które mają zdolności taneczne, plastyczne, teatralne i wokalne.  

Osoby zakwalifikowane do projektu będą od 13 do 24 lipca brały udział w warsztatach z wybranej dziedziny artystycznej. Codzienne zajęcia z instruktorami będą uzupełnione o spotkania z gośćmi znanymi z ekranów TV. Pierwszym z nich będzie Tadeusz Seibert – finalista programu The Voice of Poland!

Na zakończenie nagrany zostanie film, który będzie dokumentował pracę uczestników. Film będzie udostępniony na stronie internetowej organizatora, a także na facebooku oraz na kanale YouTube.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo (fundacja@nowe-pokolenie.pl), do dnia 05 lipca 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.nowe-pokolenie.pl

22 czerwca 2020

Kierunkowskaz Kariery – już w czerwcu online!

Od 20 lat w czerwcu maturzyści byli już po egzaminach i, czekając na świadectwa dojrzałości, podejmowali decyzje dotyczące strategii rekrutacji na studia. W czasie pandemii, po wielu tygodniach izolacji i nauki zdalnej, maturalny maraton dopiero się rozpoczął. Ten rocznik młodych ludzi zdecydowanie zasługuje na pomoc przy wyborze kierunku studiów i uczelni!

Dla wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku przystąpili do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy przygotowały w ramach kampanii STUDIA 2020 Kierunkowskaz Kariery – cykl wydarzeń online ułatwiających podjęcie decyzji o wyborze kierunku i uczelni, które odbędą się od 22 do 26 czerwca na stronie studia.gov.pl.

Jakie kierunki dają najlepsze perspektywy zatrudnienia i są „wirusoodporne”? Kogo poszukują pracodawcy? Co zawiera program studiów, jak można go wzbogacić czy zmodyfikować? To tylko niektóre z wielu pytań, na które odpowiedzą prowadzący Kierunkowskaz Kariery. Podczas 5-dniowego cyklu spotkań kandydaci na studia będą mogli poznać: 22 czerwca – kierunki humanistyczne i społeczne, 23 czerwca – kierunki techniczne, 24 czerwca – kierunki medyczne, 25 czerwca – kierunki społeczne i ekonomiczne a 26 czerwca – kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze.

Wszystkie części Kierunkowskazu Kariery będą się rozpoczynać o 14.00 i trwać do 17.00. Uczestnicy spotkają się ze studentami i wykładowcami, odwiedzą wirtualne stoiska uczelni, na których można pobrać materiały informacyjne i porozmawiać z pracownikami, posłuchają wykładów, debat i prezentacji na temat najciekawszych kierunków. W programie są także rozmowy z ekspertami rynku pracy i absolwentami poszczególnych kierunków, którzy już pracują w wybranych zawodach.

Spotkania wspierające tegoroczną rekrutację na studia odbędą się także w lipcu (od 7 do 10) i we wrześniu, w formule giełdy wolnych miejsc. Organizatorzy akcji Studia 2020 – MNiSW i Perspektywy – zamierzają je prowadzić tak długo, aż wszyscy maturzyści 2020 znajdą swoje miejsca na uczelniach. Udział maturzystów we wszystkich spotkaniach jest, oczywiście, bezpłatny.

Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie www.studia.gov.pl/studia2020

16 czerwca 2020

Do dyrektorów szkół podstawowych: bezpłatne materiały edukacyjne pt. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”

Bardzo zachęcamy Państwa do zapoznania się i wykorzystania w codziennej pracy nieodpłatnej oferty Fundacji „Świat według Ludwika Braille’a” z Lublina, realizującej zadanie publiczne pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Fundacja wyda i nieodpłatnie przekaże szkołom broszurę informacyjną, w której w przystępny dla uczniów sposób zostaną przedstawione wybrane aspekty codziennego życia niewidomych oraz wskazówki, jak należy postępować, aby skutecznie i bezpiecznie pomagać niewidomym. Broszura może być wykorzystywana podczas zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych czy warsztatów organizowanych przez pedagogów.

Zapraszamy szkoły i placówki do zgłoszenia chęci współpracy pod adres mailowy: zaprzyjaznijsie@swiatbrajla.org.pl

Więcej informacji w załączniku „Informacja dla szkół”.

Załączniki

Informacja dla szkół
Data: 2020-06-16, rozmiar: 49 KB
15 czerwca 2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłasza nabór na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych na terenie województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2020/2021.

W załączniku znajdują się ogłoszenie o naborze oraz wniosek na nabór. (więcej…)

Załączniki

Ogłoszenie o naborze
Data: 2020-06-15, rozmiar: 90 KB
Wniosek na nabór na stanowisko doradcy
Data: 2020-06-15, rozmiar: 37 KB
8 czerwca 2020

Szkolenie on-line dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2020

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
województwa zachodniopomorskiego!

Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, nt. zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Program spotkania:

  1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży: przedstawiciel WSSE.
  2. Procedury i wyjaśnienia dot. Konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego: przedstawiciel WFK KO w Szczecinie.
  3. Rejestracja zgłoszenia w bazie wypoczynku: przedstawiciele WWEAS KO w Szczecinie.
  4. Bezpieczeństwo nad wodą: przedstawiciel WOPR O/Szczecin.
  5. Sesja pytań i odpowiedzi.

Rejestracja udziału:

W szkoleniu może wziąć udział 50 osób. Żeby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się na stronie wydarzenia. Następnie w dniu i o godzinie rozpoczęcia (tj. 19 czerwca, 11:00) należy wejść do pokoju konferencji, za pomocą linka.

W przypadku pytań oraz problemów technicznych zapraszamy do kontaktu: Emilia Gwizd egwizd@kuratorium.szczecin.pl, tel. 914427536

8 czerwca 2020

Zajęcia na temat bezpieczeństwa zachowania podczas wakacji w 2020 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego,

w związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji przypominam o konieczności przeprowadzenia z uczniami zajęć na temat bezpieczeństwa (odnotowując ten fakt w dokumentacji szkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów:

  • bezpieczeństwo nad wodą,
  • bezpieczne zachowania na placach zabaw, podwórkach oraz obiektach sportowych,
  • bezpieczne zachowania w kontaktach z osobami obcymi,
  • bezpieczeństwo podczas kontaktów ze zwierzętami,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, proszę również o uwzględnienie w treści prowadzonych zajęć zasad bezpieczeństwa sanitarnego zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku wirusem SARS-CoV-2, określonych w wytycznych GIS. MZ i MEN.

Z podobnym apelem zwrócił się również  pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, gdyż w tym roku szkolnym, w okresie przedwakacyjnym, Policja nie ma możliwości przeprowadzenia z dziećmi i młodzieżą zajęć poświęconych bezpiecznym zachowaniom.

Z poważaniem,
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza

 

5 czerwca 2020

Ogłoszenie o Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczone zostało ogłoszenie o Otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego.

1 czerwca 2020

Pomagamy maturzystom 2020. On-line!

Dobrze poinformowani mniej się denerwują – ta uniwersalna zasada ma zastosowanie szczególnie w tym roku. Wszystkich, którzy 8 czerwca 2020 roku będą przystępować do egzaminu maturalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy zapraszają do udziału w cyklu wydarzeń on-line dedykowanych tegorocznym maturzystom i kandydatom na studia.

3 czerwca 2020 r. o godzinie 13.30 na stronie studia.gov.pl rozpocznie się wirtualny Dzień Maturzysty. Pytań dotyczących przebiegu egzaminów, zdarzeń losowych, wglądów w wyniki i odwołań od nich, zawsze jest wiele. Sytuacja maturzystów 2020 jest jednak szczególnie skomplikowana, egzaminy odbywają się w nietypowym terminie spowodowanym pandemią. Rodzą się zatem wątpliwości i obawy związane z rekrutacją na studia, która w tym roku rozpocznie się dopiero w sierpniu.

Młodzi ludzie przystępujący do matury w tym trudnym roku będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o zasadach egzaminów, harmonogramie, prawach i obowiązkach zdających. Dostaną te informacje z najlepszego źródła – od dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne.

Natomiast od 22 do 26 czerwca na platformie studia.gov.pl zaplanowaliśmy Kierunkowskaz Kariery, czyli cykl prezentacji kierunków studiów i zawodów, który ułatwi dokonanie optymalnego wyboru ścieżki dalszego kształcenia.

Harmonogram Kampanii Studia 2020
Wirtualny Dzień Maturzysty 3 czerwca 2020 (środa) w godzinach 13.30-16.30

Kierunkowskaz Kariery 22-26 czerwca 2020 (poniedziałek-piątek) w godzinach 12.00-17.00
22 czerwca (poniedziałek) – Kierunki medyczne i o zdrowiu
23 czerwca (wtorek) – Kierunki techniczne
24 czerwca (środa) – Kierunki humanistyczne
25 czerwca (czwartek) – Kierunki społeczne i ekonomiczne
26 czerwca (piątek) – Kierunki ścisłe, przyrodnicze, rolnicze

Sesje uczelni cieszących się największym zainteresowaniem wśród kandydatów 7-10 lipca 2020 (wtorek-piątek) w godz. 12.00-17.00
7 lipca (wtorek) – Dzień uniwersytetów
8 lipca (środa) – Dzień uczelni technicznych
9 lipca (czwartek) – Dzień uczelni medycznych
10 lipca (piątek) – Dzień uczelni niepublicznych

Giełda Wolnych Miejsc
Dwa wrześniowe spotkania online oraz na bieżąco aktualizowana lista ciągle otwartych możliwości.

29 maja 2020

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego

W związku z ogłoszeniem „Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku” dotyczących przeciwdziałania szerzeniu się koronawirusa na terenie kraju w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wprowadzających istotne zmiany zasad dotyczących organizacji wypoczynku w stosunku do warunków wskazanych w ogłoszeniu, unieważniam postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w 2020 roku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Magdalena Zarębska-Kulesza
28 maja 2020

Zachodniopomorski Kurator Oświaty zaprasza na INFO wtorki RPI dla szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy
szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego!

Zachodniopomorski Kurator Oświaty wspólnie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+ zaprasza do udziału w cyklu spotkań informacyjnych on-line „INFO wtorki RPI”.

Wirtualnie zaprezentowane zostaną m.in. programy wsparcia finansowego, porady ekspertów w zakresie realizacji projektów współpracy szkół, jak również stworzymy wspólną bazę dobrych praktyk w realizacji takich przedsięwzięć.

„Programy wsparcia finansowego dla szkół” to temat najbliższego wtorku (2.06.2020). Zaprezentowane zostaną programy i inicjatywy wspierające edukację i funkcjonowanie szkół, omówione zostaną m.in.: Program Edukacja – EOG, eTwinning, Programy Bilateralnej Współpracy Młodzieży, a także inicjatywy Eurodesk, Europass oraz EPALE. Przedstawione zostaną warunki formalne, szczegółowe oraz zasady realizacji.

Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy zarejestrować się na stronie internetowej. Po wejściu na stronę należy uruchomić dostęp klikając opcję „dołącz przez przeglądarkę”, następnie wpisać imię i adres e-mail i kliknąć „wejdź”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 914427536, e-mail: egwizd@kuratorium.szczecin.pl

Serdecznie zapraszamy!