Kategoria: Komunikaty

21 stycznia 2020

Zdrowa woda

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego! (więcej…)

10 stycznia 2020

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020

Poniżej przedstawiamy harmonogram ferii w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2019/2020:

 • 13-26 stycznia 2020 r. • lubelskie • łódzkie • podkarpackie • pomorskie • śląskie
 • 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. • podlaskie • warmińsko-mazurskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. • kujawsko-pomorskie • lubuskie • małopolskie • świętokrzyskie • wielkopolskie
 • 10-23 lutego 2020 r. • dolnośląskie • mazowieckie • opolskie • zachodniopomorskie

Terminy ferii zimowych ustalane są na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

4 grudnia 2019

Konferencja dla nauczycieli pt.: Wspieranie kompetencji uczniów – w drodze do przedsiębiorczości

Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zapraszają na konferencję dla nauczycieli pt.: Wspieranie kompetencji uczniów – w drodze do przedsiębiorczości, która odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15. (więcej…)

29 listopada 2019

Pilotaż projektu: „Szkoła dla innowatora”

„Szkoła dla innowatora” to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach. (więcej…)

20 listopada 2019

NIEAKTUALNE: Konferencja wojewódzka dla dyrektorów przedszkoli publicznych i szkół podstawowych pt. „Dyrektor przedszkola/szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”

Konferencja wojewódzka dla dyrektorów przedszkoli publicznych i szkół podstawowych pt. „Dyrektor przedszkola/szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli publicznych i szkół podstawowych, serdecznie zapraszam Państwa na konferencję która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 55 w Szczecinie przy ul. Orawskiej 1. Czas konferencji – od godz.10.00 do ok. godz.12.00.

Prelegentami będą: mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, psycholog dziecięcy, Sędzia Sądu Rodzinnego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Przedmiotem spotkania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności, m.in., na temat: zakresu reagowania w sytuacjach trudnych wynikających z rozstania się (rozwodu) rodziców ucznia,  współpracy z rodzicami, udzielania wsparcia samemu dziecku, jak również omówienie kwestii prawnych.

W porządku konferencji przewiduje się także udzielenie przez prelegentów odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w codziennej  praktyce pedagogicznej, a wcześniej zostały przesłane przez dyrektorów przedszkoli/szkół do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

HARMONOGRAM SPOTKANIA

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA:

Dyrektor przedszkola/szkoły wobec sytuacji rozstania rodziców ucznia”.

Termin: 9 grudnia 2019 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin

Uczestnicy: dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i publicznych przedszkoli

Harmonogram:

 1. 10:00-10:15 otwarcie konferencji i przywitanie uczestników – Zachodniopomorski Kurator Oświaty – p. Magdalena Zarębska-Kulesza.
 2. 10:15-12:00 wystąpienia zaproszonych prelegentów nt.:
 • Rozwód, rozstanie, separacja rodziców a prawo dziecka do bycia nieuwikłanym
  w konflikt i do kontaktu z obojgiem rodziców.
 • Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców.
 • Jak pozostać neutralnym wobec  konfliktu i bezstronnym wobec jego uczestników.
 • Mechanizmy psychologiczne u dziecka w sytuacji rozstania rodziców.
 • Jak wspierać psychologicznie ucznia w trakcie i po rozstaniu rodziców.
 • Aspekty prawne rozstania rodziców ucznia istotne dla szkoły (władza rodzicielska, kontakty, itd.).
 • Prawna ochrona interesu dziecka w procesie rozstania rodziców.
 1. Zakończenie konferencji.

 

12 listopada 2019

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wznowienia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytator zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

– warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
– niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci,
– indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,

począwszy od 18 listopada 2019 r. będzie pełnić dyżur w każdy poniedziałek, w godzinach 15.30 – 16.30.

Będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji, skorzystać z porady, omówić problem swojego dziecka.

Poniżej podajemy dane do kontaktu:

telefonicznie:
– Hanna Markowska – tel. 91 44 27 542

osobiście:
– Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, parter, pok. nr 10

7 listopada 2019

Zaproszenie na konferencję „Grajmy w szkole! Śpiewajmy w szkole!”

26 listopada 2019 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się dla dyrektorów szkół
i przedszkoli oraz nauczycieli muzyki konferencja „Grajmy w szkole! Śpiewajmy w szkole!”, dotycząca popularyzacji śpiewu zespołowego oraz muzykowania zespołowego na instrumentach jako formy zajęć dodatkowych w szkołach i przedszkolach. (więcej…)

Załączniki

Zaproszenie na konferencję
Data: 2019-11-07, rozmiar: 1 MB
Program konferencji
Data: 2019-11-07, rozmiar: 623 KB