Kategoria: Komunikaty

13 września 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 – zgłoszenia

W załączniku znajduje się komunikat skierowany do organizatorów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych działających na terenie szkół województwa zachodniopomorskiego oraz do dyrektorów szkół podstawowych.

Komunikat zawiera informacje na temat wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Załączniki

Komunikat
Data: 2022-09-13, rozmiar: 14 KB
Wniosek o zamieszczenie zawodów
Data: 2022-09-13, rozmiar: 17 KB
9 września 2022

BohaterON w Twojej Szkole – VII edycja projektu w nowej cyfrowej odsłonie

Ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022, będącego częścią VII edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!

Tegoroczna edycja

Tegoroczna edycja mocno stawia na wirtualne działania edukacyjne oraz budowanie społeczności dzięki nowym platformom cyfrowym. Tradycyjne kartki-laurki wykonywane dotychczas przez uczniów zastąpione zostaną wpisami na działającym od 1 sierpnia portalu dumnizpowstańców.pl – wirtualnym miejscu pamięci
o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. Dodatkowo organizatorzy uruchomili stronę BohaterONwTwojejSzkole.pl, na której nauczyciele będą mogli nie tylko znaleźć scenariusze i materiały do zajęć na temat Powstania Warszawskiego, ale również dodać własne, sprawdzone metody i konspekty poruszające zagadnienia z historii Polski XX wieku i edukacji patriotycznej. Jak co roku, na nauczycieli czeka również możliwość udziału w 4-dniowym seminarium organizowanym w Warszawie.

Cel kampanii

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię!. Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. W ramach sześciu edycji kampanii Polacy z kraju i zagranicy wysłali do Powstańców Warszawskich ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy kartek i listów z życzeniami. Statuetki Brązowego, Srebrnego i Złotego BohaterONa im. Powstańców Warszawskich, a także Złotego BohaterONa Publiczności przyznawane corocznie od 2019 roku otrzymało ponad 70 osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promowały wiedzę o historii Polski (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną. 

Dla kogo jest BohaterON?

BohaterON w Twojej Szkole to działania skierowane do placówek oświatowych i instytucji związanych z edukacją dzieci i młodzieży. Misją projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna. W tym celu, we współpracy z metodykami i praktykami ze wszystkich poziomów nauczania tworzone są konspekty zajęć i materiały edukacyjne do wykorzystania na lekcjach historii, polskiego, wychowawczych, czy zajęciach dodatkowych.

Zgłoszenia

Na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie na podstawie dostępnych materiałów przeprowadzić lekcje oraz wspólnie z uczniami pokazać, że pamięć o Powstańcach Warszawskich jest wiecznie żywa – dodając wpisy na www.dumnizpowstańców.pl .

Wypełnienie krótkiego, elektronicznego sprawozdania z przeprowadzonej akcji gwarantuje otrzymanie przez koordynatora i szkołę dyplomów udziału. Czas na realizację projektu i odesłanie sprawozdania pedagodzy mają do 31 października.

Rekrutacja trwa od 1 do 10 września. 

Harmonogram projektu BohaterON w Twojej Szkole 2022

  • 09 – 02.10 przyjmowanie zgłoszeń przedszkoli i szkół
  • 09– 10.09 rekrutacja nauczycieli na seminarium
  • do 31.10 lekcje/zajęcia tematyczne i wpisy na portalu www.dumnizpowstańców.pl
  • do 31.10 wysłanie sprawozdań
  • do 31.12 wysyłka dyplomów i zaświadczeń

Szczegółowe informacje

Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.bohateronwtwojejszkole.pl

9 września 2022

Akcja edukacyjna „Orlęta. Grodno ‘39”

Minister Edukacji i Nauki objął patronatem akcję edukacyjną „Orlęta. Grodno ‘39” promującą i popularyzującą najnowszą filmową produkcję Telewizji Polskiej oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych pod tym samym tytułem.  (więcej…)

6 września 2022

Zaproszenie do projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”

Firma Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A. i Gminą Miasta Grudziądza, na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, realizują projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”. Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Cel i odbiorca projektu

Celem projektu jest przeszkolenie nauczycieli, w tym doradców zawodowych, psychologów i pedagogów, w placówkach oświatowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Program skierowany jest do nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia.

Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej.

5 września 2022

Informacja o braku uprawnień placówki

Informujemy, że Centrum Doskonalenia Zawodowego (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) nie jest instytucją, która nadaje uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacyjne nauczycielom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn.zm.).

Instytucja ta nie posiada również uprawnień do organizowania kursów kwalifikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045 z późn.zm.).

5 września 2022

Konkurs Solve for Tomorrow

Firma Samsung zaprasza klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki, świetlice środowiskowe i domy kultury do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow. Projekt stawia na rozwój kompetencji przyszłości młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. Tegoroczna edycja uzyskała patronat honorowy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zalety programu

Zaletami programu są: ogólnopolski zasięg, bezpłatny udział oraz formuła otwarta dla wszystkich chętnych zespołów uczniowskich. Samsung chce wspierać szkoły, uczniów oraz nauczycieli, także w mniejszych miejscowościach i wyrównywać szanse dostępu do jakościowej edukacji.

Solve for Tomorrow został zaprojektowany w celu zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi, technologiami, inżynierią czy matematyką oraz sztuką (STEAM) oraz zachęcenia młodych ludzi do wykorzystania metody projektowej design thinking w tworzeniu rozwiązań na problemy i zagrożenia, z jakimi mierzą się ich lokalne społeczności.

Rekrutacja

Rekrutacja do II edycji Programu rozpoczyna się 20 września 2022 roku, a cały harmonogram zakłada 7-miesięczny proces szkoleniowo-mentoringowy dla 25 zespołów m.in. z udziałem ekspertów z firmy Samsung, w ramach którego zostanie wyłoniona grupa finalistów.

W odsłonie 2022/2023 Samsung czeka na zgłoszenia w 4 obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, klimat i integracja. Działania w programie opierają się na metodzie design thinking, w której arkana wprowadzają doświadczeni trenerzy, prezentując praktyczną stronę metody na zajęciach online i dodatkowych regularnych sesjach w finałowej części programu.

Gala finałowa

Projekty finalistów drugiej edycji programu zostaną zaprezentowane podczas gali finałowej i nagrodzone w ostatniej fazie programu. Jak co roku Solve for Tomorrow stawia szczególny nacisk na edukację przyszłości, czyli zdobywanie przez młodzież kompetencji przyszłości.

Kontakt

Organizatorem Programu Solve For Tomorrow jest Magdalena Olborska, CSR Manager (m.olborska@samsung.com oraz kontakt@solvefortomorrow.pl).

5 września 2022

Nowa antena Telewizji Polskiej – TVP Nauka

3 października 2022r. nadawanie rozpocznie nowa antena Telewizji Polskiej – TVP Nauka.

Co na nowej antenie?

Prezentowane będą treści oparte na faktach i dowodach naukowych. Widzowie będą mogli uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach, poznawać dorobek polskich i światowych naukowców w naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych, ekologii, medycynie, naukach o ziemi i naukach społecznych.

Na antenie toczyć się będą debaty naukowe. Filmy dokumentalne i programy popularyzujące wiedzę przybliżą piękno i zagadki otaczającego nas świata. Dokumentowanie i prezentowanie w atrakcyjny sposób unikalnej polskiej przyrody to jeden z głównych celów nowej anteny Telewizji Polskiej – TVP Nauka. Na antenie będzie można zobaczyć ambitne kino science fiction oraz filmy biograficzne ludzi świata nauki.

W pasmie ,,Nauka i sztuka” będą przedstawieni artyści, którzy w swojej twórczości inspirują się badaniami naukowym.

Teleturniej „Giganci Nauki”

TVP organizuje również teleturniej Giganci Nauki. To program oparty na oryginalnym formacie TVP, dedykowany wiedzy naukowej, który stanowi połączenie emocji i zabawy z edukują oraz misją popularyzacji nauki.

Szczegółowe informacje

Więcej informacji na stronie internetowej: www.nauka.tvp.pl.

2 września 2022

Nabór wniosków w Programie Erasmus+

We wrześniu startuje nabór wniosków w Programie Erasmus+.

 

Informacje o naborze

Szczegółowe informacje udzielane są w Regionalnym Punkcie Informacyjnym – Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Ponadto dostępne są na stronie internetowej Programu.

Program Erasmus+

program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.