Kategoria: Komunikaty

19 lipca 2018

Komunikat w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie  z  dniem  1 września 2018 roku zmian w przepisach  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2018 r. poz. 967) w zakresie oceny pracy nauczyciela,  Zachodniopomorski Kurator Oświaty,  jako organ nadzoru pedagogicznego  nad szkołami, placówkami i placówkami doskonalenia nauczycieli na terenie województwa […]

19 lipca 2018

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie organizatorzy proszą o dokładne zapoznanie się z regulaminem […]

5 lipca 2018

Harmonogram narad inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Przedstawiciele organów prowadzących szkoły/placówki województwa zachodniopomorskiego, Serdecznie zapraszam Państwa na  narady dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących województwa zachodniopomorskiego inaugurujące nowy rok szkolny 2018/2019, które odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem.   Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza Załączniki Harmonogram narad Data: 2018-07-05, rozmiar: 24 […]

20 czerwca 2018

List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa podczas wakacji

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy list Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji. Załączniki List Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do Dyrektorów na temat bezpieczeństwa podczas wakacji Data: 2018-06-20, rozmiar: 421 KB

19 czerwca 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Od września 2018 roku obowiązywać będzie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” przygotował przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (WSDZ), które mogą […]

19 czerwca 2018

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa wypoczynku

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej skierowany do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku.  Załączniki List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie bezpieczeństwa wypoczynku Data: 2018-06-19, rozmiar: 413 KB Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów Data: 2018-06-20, rozmiar: 157 […]

14 czerwca 2018

Informacja o konieczności współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury

Dyrektorzy szkół i organy prowadzące W załączeniu znajduje się pismo MEN w sprawie aktywnej współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi w celu podłączenia szkół do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Załączniki Pismo MEN Data: 2018-06-14, rozmiar: 92 KB

12 czerwca 2018

,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim” – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w Kompleksowym programie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowanym do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim. Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa zachodniopomorskiego realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr […]