Kategoria: Komunikaty

24 maja 2018

Ceremoniał uroczystości

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, w myśl zapisów preambuły ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zmianami) oraz zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy kształcenia ogólnego (…) (Dz.U.2017.356) kształcenie i wychowanie w polskim systemie […]

23 maja 2018

„Bądź wierny Idź”, czyli majówka z Herbertem – rozstrzygnięcie konkursu

23 maja br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyły się obrady Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia laureatów konkursu „<<Bądź wierny Idź>>, czyli majówka z Herbertem”. Do 15 maja, do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wpłynęło łącznie 29 inscenizacji teatralnych. Komisja Konkursowa w składzie: Magdalena Zarębska – Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Małgorzata Duras – Dyrektor Wydziału […]

23 maja 2018

Dzień Otwarty Laboratoriów PUM

Szanowni Państwo, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza uczniów szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych 30 maja br. do Centrum Nowych Technologii Medycznych (SPSK Nr 1, ul. Unii Lubelskiej 1) na DZIEŃ OTWARTY LABORATORIÓW. Inicjatywa odbywa się w ramach projektu Dziecięcy Uniwersytet Medyczny PUM. Poniżej szczegółowe informacje:                    […]

21 maja 2018

„Witamy wakacje zdrowo i radośnie” – przedsięwzięcie skierowane do uczniów klas 0 – 3 oraz 4 – 7 szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół z województwa zachodniopomorskiego, Drodzy Rodzice, zapraszamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu „Witamy wakacje zdrowo i radośnie”, które odbędzie 18 czerwca, w godzinach 10.00 – 13.00, w ogrodzie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia jest Wojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, Komendant […]

19 maja 2018

Dentobus rusza w trasę

Nowoczesny dentobus czyli mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści będą bezpłatnie leczDaniel Wróbelyć zęby dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa, rusza w trasę w poniedziałek, 21 maja. Pierwszymi miejscowościami, do których zawita, będą Kłodzino i Jesionowo w gminie Przelewice w powiecie pyrzyckim. Dzięki zaangażowaniu opiekunów, nauczycieli i dyrekcji placówek oświatowych, utworzone zostaną listy dzieci, […]

19 maja 2018

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/ 2020

Szanowni Państwo  Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów  z województwa zachodniopomorskiego, w związku z licznymi pytaniami napływającymi do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dotyczącymi przyszłorocznej rekrutacji uczniów klas ósmych i trzecich gimnazjum, w załączeniu przekazuję list Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej. List, dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych na rok 2019/ 2020, został skierowany […]

17 maja 2018

Dotacje dla szkół na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach programu „NIEPODLEGŁA”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego! Rok 2018 jest rokiem wyjątkowym. Obchodzimy bowiem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Wiem, że we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych naszego województwa święto to będzie godnie i szczególnie uroczyście obchodzone. Dlatego też z przyjemnością przekazuję informację, że na organizację tego szczególnego […]

17 maja 2018

Ogólnopolskie spotkania konsultacyjne dla dyrektorów i pracowników publicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na ogólnopolskie spotkania konsultacyjne. Cele spotkania jest wypracowanie przez uczestników rekomendacji do opracowania planów i programów nauczania oraz metodyki doradztwa zawodowego. Spotkania odbędą się w Warszawie w dnia 5 czerwca 2018 r. Spotkania są organizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” współfinansowanego […]

17 maja 2018

„Akademia Rodzica Zastępczego” – do dyrektorów szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o dotarcie z poniższą informacją do rodziców sprawujących pieczę zastępczą (spokrewnionych i niezawodowych) zamieszkujących na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ośrodek zaprasza rodziców zastępczych do udziału w „Akademii Rodzica Zastępczego”.  Nabór: do 15 czerwca 2018 r. Termin realizacji: […]