Kategoria: Komunikaty

13 stycznia 2022

Spotkanie informacyjne organizowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w ramach prowadzonej rekrutacji nauczycieli na rok szkolny 2022/2023, organizuje 24 stycznia br. o godzinnie 18.00 spotkanie informacyjne w formule online. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Tematyka przedsięwzięcia

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

 • aspekty prawne kierowania nauczycieli do pracy za granicą,
 • wymagania formalne,
 • możliwości rozpoczęcia i kontynuacji awansu zawodowego,
 • doświadczenia nauczycieli skierowanych m.in. do Brazylii.

Działalność Ośrodka

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą obecnie prowadzi rekrutację nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji poszukiwani są poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki. W Argentynie i Brazylii prowadzona jest rekrutacja na polonistów oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ORPEG.

 

10 stycznia 2022

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2022

Zapraszamy na IX edycję Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego – ponownie w formule online. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Europejskie programy edukacyjne.

Cel i przebieg przedsięwzięcia

Celem wydarzenia będzie promocja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz innych programów i inicjatyw edukacyjnych koordynowanych przez Narodową Agencję, wraz z prezentacją ich oferty.

Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. wysłuchać wykładu w formie praktycznego przewodnika po programach zarządzanych przez Narodową Agencję oraz wziąć udział w konsultacjach tematycznych dotyczących szkolnictwa wyższego, edukacji młodzieży i dorosłych, sportu, szkoleń zawodowych czy mobilności uczniów. Będzie także można porozmawiać z ekspertami o szansach i korzyściach, jakie dają program Erasmus+ oraz inne inicjatywy edukacyjne.

Na koniec przedstawieni zostaną laureaci tegorocznej edycji konkursu Selfie+.

Zapraszamy do rejestracji: REJESTRACJA.

Strona wydarzenia i ramowy program: ODI 2022.

15 grudnia 2021

Działania Fundacji „Twarze depresji”

Poniżej informujemy o działaniach Fundacji „Twarze depresji”.

Przedsięwzięcia Fundacji

 1. Organizacja prowadzi program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży, ich rodziców/ opiekunów i młodych dorosłych do 24. roku życia. Więcej informacji na stronie https://twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.
 2. Fundacja zaprasza do udziału w organizowanym bezpłatnym webinarze o leczeniu depresji u dzieci i młodzieży. Szczegóły na stronie https://twarzedepresji.pl/webinary.
 3. Organizacja przygotowała kompendium wiedzy o leczeniu depresji wśród dzieci i młodzieży – magazyn „Twarze depresji”. Wersja pdf do pobrania ze strony https://twarzedepresji.pl/magazyn.

 

 

8 grudnia 2021

Konferencja zamykająca pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC”

15 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w formie online odbędzie się konferencja zamykająca pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube UTK pod linkiem https://youtu.be/uxM8Wg_AU40.

O konferencji

Podczas konferencji zostaną podsumowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodych pasażerów kolei prowadzone w ramach projektu. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Dbając o edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, Urząd Transportu Kolejowego od 1 stycznia 2017 r. realizuje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego pn. „Kampania Kolejowe ABC”. Jest ona skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Inne działania w ramach projektu 

W ramach projektu na terenie całej Polski w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Dotychczas zostało zorganizowanych ponad 700 takich lekcji. Poza zajęciami w latach 2018 – 2021 realizowana była szeroko zakrojona informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, dworcach i w pociągach. Powstały m.in. spoty edukacyjne dla dzieci, które były emitowane w kinach, telewizji i w internecie, filmy, gra „Kolejowe ABC”, organizowane były także liczne konkursy.

8 grudnia 2021

Złote Szkoły NBP II edycja 2021/2022

Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku polskiego zaprasza do udziału w drugiej odsłonie programu „Złote Szkoły NBP”, którego temat przewodni to: „Bezpieczni w finansach osobistych”.

Druga edycja

Druga edycja programu „Złote Szkoły NBP” ukierunkowana jest w stronę odpowiedzialności młodych ludzi za własne pieniądze. Stąd hasło przewodnie tej edycji: „Bezpieczni w finansach osobistych”. Umieć dbać o własne finanse tak, by czuć się bezpiecznym w różnych życiowych okolicznościach, to umiejętność, którą warto wykształcić jak najszybciej.

Szczegółowe informacje

Tytuł „Złota Szkoła NBP” zostanie przyznany szkołom, których zespoły (nazywane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej) uzyskały najwięcej punktów za wykonane trzy zadania określone w regulaminie programu. Nagrody pieniężne otrzymają te spośród Złotych Szkół NBP, które zgodnie z werdyktem jurorów najlepiej wykonały zadania. Ogłoszenie wyników II edycji programu zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej reprezentujące szkoły wykonują zadania II edycji i wysyłają do NBP relacje z ich realizacji w terminie do 28 lutego 2022 r. Wszystkie zadania II edycji mogą być przeprowadzone w szkole lub w formie online, a następnie przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznej Złotych Szkół NBP.

Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się pod adresem: www.nbp.pl/zloteszkoly

Cel Programu

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. 

7 grudnia 2021

Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” – konkurs grantów

„Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASPE) – pilotaż” to projekt, którego celem jest opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole i/lub przedszkolu ASPE, przez okres 10 miesięcy. Jeden organ prowadzący szkoły może zrealizować przedsięwzięcie grantowe w maksymalnie 5 prowadzonych przez siebie szkołach. W każdej szkole można zatrudnić w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie dwie osoby na stanowisku ASPE.

Cel projektu

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

 • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”,

 • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,

 • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,

 • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,

 • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły branżowe I stopnia, licea, technika, posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych.

Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych na stronie www.asystentspe.pl.

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Więcej informacji o konkursach

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu www.asystentspe.pl lub w zakładce “Konkursy grantowe” – Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, e-mail biuro@asystentspe.pl.

Realizacja projektu

Projekt realizuje partnerstwo w składzie:

 • Fundacja Edukacyjna ODITK,
 • Fundacja Fundusz Współpracy,
 • Stowarzyszenie Sztuka Włączania,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.