Kategoria: Prawa i obowiązki rodzica

22 maja 2024

List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, od początku roku w Europie stale rośnie liczba zachorowań na odrę. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oceniają, że – choć ryzyko zachorowania na poziomie populacji ogólnej jest niskie – to ogniska choroby będą się pojawiać we wszystkich krajach.

7 marca 2023

Kampania edukacyjna #RozmawiajReaguj

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowała kampanię społeczną pt. #RozmawiajReaguj. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Raport PKDP Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 […]

2 grudnia 2019

IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców, która odbędzie się 7 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3, w Auli Schumana. Udział w konferencji jest bezpłatny.  Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie: radyrodzicow.pl. Załączniki Program Data: 2019-12-02, rozmiar: 139 KB

13 listopada 2018

Ochrona dzieci przed chorobami zakaźnymi – listy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy. Uprzejmie prosimy o zapoznanie […]

3 października 2018

NIEAKTUALNE: Ubezpieczenie uczniów od NNW

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji , w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być […]