Kategoria: Arkusze organizacji

27 marca 2023

Komunikat w sprawie przesyłania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2023/2024

W związku z przejściem Kuratorium Oświaty w Szczecinie na system elektronicznego zarządzania dokumentami informujemy, że organy prowadzące przesyłają Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek celem uzyskania wymaganej opinii organu nadzoru pedagogicznego w czytelnej i nieedytowalnej elektronicznej wersji arkusza organizacji wraz z niezbędnymi załącznikami wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres: /tnix8r997x/SkrytkaESP. […]

16 marca 2022

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorska Kurator Oświaty, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), opiniuje arkusze organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, przedstawione przez organy prowadzące przedszkola, szkoły i placówki […]

16 marca 2022

Terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023

Poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023. Lp. Organ Terminy Podstawa prawna 1. Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki przekazuje arkusz: do związków zawodowych, a po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe do organu prowadzącego   do 21 kwietnia § 17 ust. 7 2. Zakładowa organizacja związkowa: otrzymuje […]

16 marca 2022

Komunikat w sprawie przesyłania i opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że organy prowadzące przesyłają Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty nieedytowalne elektroniczne wersje arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół, placówek wraz z załącznikami. Organy prowadzące nie przesyłają już wersji papierowej arkuszy organizacji. Powyższe – odpowiednio – dotyczy zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji (aneksów). Organy prowadzące zespoły szkół (w tym branżowe […]

12 marca 2021

Terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022

W załączniku znajduje się komunikat w sprawie terminów opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022. Załączniki Terminy opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022 Data: 2021-03-12, rozmiar: 35 KB

12 marca 2021

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego

W załączniku znajduje się komunikat w sprawie zasad opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego. Załączniki Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek na terenie województwa zachodniopomorskiego Data: 2021-03-12, rozmiar: 39 KB