Kategoria: Awans zawodowy

18 listopada 2022

Komunikat w sprawie składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – (nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2022r.)

Załączniki Komunikat Data: 2022-11-18, rozmiar: 24 KB Wniosek_o_podjecie_postepowania_na_stopien_nauczyciela_dyplomowanego Data: 2022-11-18, rozmiar: 18 KB Oswiadczenie_o_zmianie_nazwiska Data: 2022-11-18, rozmiar: 12 KB Pobierz wszystkie pliki

26 października 2021

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu w przypadku kontynuowania rozpoczętego stażu lub w przypadku rozpoczęcia stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach/placówkach, który w żadnej z tych szkół/placówek nie jest zatrudniony w wymiarze ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, może odbyć […]

22 października 2021

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Rozdziale 3b „Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą” ww. ustawy. Minister Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju […]

26 października 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Załączniki Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2018-10-26, rozmiar: 24 KB 1) Wniosek nauczyciela Data: 2022-10-19, rozmiar: 19 KB 2) Zaświadczenie dyrektora – staż zakończony przed 1.09.2018 r. Data: 2018-10-29, rozmiar: 19 KB 3) Zaświadczenie dyrektora – staż zakończony po 1.09.2018 r. Data: 2018-10-29, rozmiar: 19 KB 4) Wniosek dyrektora Data: 2018-10-29, rozmiar: 21 […]

19 stycznia 2021

Awans zawodowy nauczycieli polonijnych

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie związane z awansem zawodowym nauczycieli polonijnych, w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, regulującej awans zawodowy nauczycieli pracujących poza granicami Polski. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej […]