Kategoria: Awans zawodowy

5 czerwca 2020

Składanie dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, wizyta klientów w urzędzie odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. W związku z powyższym zalecaną formą przekazywania dokumentacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie jest przesłanie jej pocztą (decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego). Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z […]

3 czerwca 2020

Składanie wniosków i dokumentacji na postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że od roku 2020 wnioski wraz z dokumentacją na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciele i dyrektorzy zatrudnieni w szkołach i placówkach znajdujących się w powiecie wałeckim i drawskim składają w siedzibie Oddziału Zamiejscowego w Wałczu Delegatury w Koszalinie. Postępowania kwalifikacyjne dla tych nauczycieli i dyrektorów na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzone będą w […]

21 stycznia 2020

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego do 31 sierpnia 2018 roku ·         obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ·         ocena ta może być pozytywna lub negatywna od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku Akt prawny wprowadzający zmiany: Ustawa z dnia […]

1 października 2019

Awans zawodowy – zmiany od 01.09.2019 r.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH WYKONAWCZYCH Awans zawodowy: Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy; Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu; Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego, a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (2 lata po kontraktowym, 1 rok po mianowanym); Skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego (4 lata od nadania […]