Kategoria: Awans zawodowy

27 marca 2024

Procedury dotyczące składania dokumentacji o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

1. DOKUMENTACJA Powinna być złożona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie  w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), Nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii,  dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych  itp. Poszczególnych kartek dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych, nie należy ich spinać spinaczami biurowymi ani zszywać.  Strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię […]

28 grudnia 2023

ZMIANA godzin odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 grudnia 2023 r., akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego będzie można odebrać do godziny 12.00. Natomiast w dniu jutrzejszym, tj. 29 grudnia 2023 r. ww. dokumenty będzie można odebrać w godzinach od 8.00 do 12.00.

26 października 2021

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu w przypadku kontynuowania rozpoczętego stażu lub w przypadku rozpoczęcia stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

Na podstawie art. 22 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach/placówkach, który w żadnej z tych szkół/placówek nie jest zatrudniony w wymiarze ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska, może odbyć […]

22 października 2021

Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela regulująca awans zawodowy nauczycieli pracujących poza Polską. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Rozdziale 3b „Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą” ww. ustawy. Minister Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju […]

3 czerwca 2020

Składanie wniosków i dokumentacji na postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że od roku 2020 wnioski wraz z dokumentacją na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciele i dyrektorzy zatrudnieni w szkołach i placówkach znajdujących się w powiecie wałeckim i drawskim składają w siedzibie Oddziału Zamiejscowego w Wałczu Delegatury w Koszalinie. Postępowania kwalifikacyjne dla tych nauczycieli i dyrektorów na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzone będą w […]

1 października 2019

Awans zawodowy – zmiany od 01.09.2019 r.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH WYKONAWCZYCH Awans zawodowy: Skrócenie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy; Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu; Skrócenie okresu przerwy między uzyskaniem stopnia awansu zawodowego, a otwarciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego (2 lata po kontraktowym, 1 rok po mianowanym); Skrócenie dyrektorskiej ścieżki awansu zawodowego (4 lata od nadania […]

7 listopada 2018

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 Jakie dokumenty (na podstawie jakiego przepisu) będą poświadczały uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie podstawowym? Co to jest świadectwo i dyplom, dokument wydany przez autoryzowaną placówkę? Czy może ją wydać lub wystawić dowolny nauczyciel języka obcego? Odpowiedź Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – […]