Kategoria: Awans zawodowy

26 października 2018

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Załączniki Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Data: 2018-10-26, rozmiar: 24 KB 1) Wniosek nauczyciela Data: 2018-10-29, rozmiar: 22 KB 2) Zaświadczenie dyrektora – staż zakończony przed 1.09.2018 r. Data: 2018-10-29, rozmiar: 19 KB 3) Zaświadczenie dyrektora – staż zakończony po 1.09.2018 r. Data: 2018-10-29, rozmiar: 19 KB 4) Wniosek dyrektora Data: 2018-10-29, rozmiar: 21 […]

19 stycznia 2021

Awans zawodowy nauczycieli polonijnych

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki realizuje zadanie związane z awansem zawodowym nauczycieli polonijnych, w związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, regulującej awans zawodowy nauczycieli pracujących poza granicami Polski. Szczegółowe informacje zawiera rozdział 3b ww. Ustawy. Ośrodek Rozwoju Polskiej […]

5 czerwca 2020

Składanie dokumentacji na stopień nauczyciela dyplomowanego

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego, wizyta klientów w urzędzie odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. W związku z powyższym zalecaną formą przekazywania dokumentacji do Kuratorium Oświaty w Szczecinie jest przesłanie jej pocztą (decyduje data nadania, tj. stempla pocztowego). Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z […]

3 czerwca 2020

Składanie wniosków i dokumentacji na postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

Uprzejmie informuję, że od roku 2020 wnioski wraz z dokumentacją na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego nauczyciele i dyrektorzy zatrudnieni w szkołach i placówkach znajdujących się w powiecie wałeckim i drawskim składają w siedzibie Oddziału Zamiejscowego w Wałczu Delegatury w Koszalinie. Postępowania kwalifikacyjne dla tych nauczycieli i dyrektorów na stopień nauczyciela dyplomowanego prowadzone będą w […]

21 stycznia 2020

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego do 31 sierpnia 2018 roku ·         obowiązuje ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ·         ocena ta może być pozytywna lub negatywna od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku Akt prawny wprowadzający zmiany: Ustawa z dnia […]