Kategoria: Wyjaśnienia dla mediów

25 lutego 2022

Nieprawdziwe informacje zawarte w artykule Gazety Nowogardzkiej, opublikowanym dnia 25 lutego 2022 roku

Informujemy, że treści zawarte w artykule pt. „Kontrola, której nie było. Kuratorium Oświaty ujawniło nieprawidłowości w SOSW w Nowogardzie” dotyczące liczby skarg zgłaszanych przez rodziców w związku z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w szkołach są nieprawdziwe. Nieprawdą jest, jakoby posłowie przeprowadzający kontrolę w Kuratorium Oświaty w Szczecinie otrzymali błędną informację dotyczącą liczby skarg rodziców w związku z funkcjonowaniem […]