Kategoria: Aktualności

2 kwietnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 1 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: W opisie szkół i placówek oświatowych przy wypełnianiu imienia i nazwiska dyrektora obowiązek uzupełnienia obu pól Dane zbiorcze: Wydatki – dodanie możliwości wykazania danych w grupie paragrafów – od I kwartału 2020 roku Z poważaniem, Zespół […]

30 marca 2020

Aktualizowanie w SIO danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), adresu strony internetowej, aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z terminem wskazanym […]

17 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 16 marca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących błędnej daty rozpoczęcia działalności, jeśli w szkole/placówce oświatowej są wprowadzone dane za wcześniejsze okresy niż data rozpoczęcia działalności. Po wyświetleniu się ostrzeżenia formularz modyfikacji danych można nadal wysłać. Uczeń: Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania […]

2 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 marca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Brak możliwości rejestracji filii przedszkoli Oddziały: Umożliwienie modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia działalności oddziału w niepublicznych szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego Z poważaniem, Zespół SIO

24 lutego 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 17 lutego 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Możliwość wykazania internatu w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy Z poważaniem, Zespół SIO

3 lutego 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 3 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości zmiany związania organizacyjnego w poprzednich działalnościach szkół Organy prowadzące inne niż JST/minister – poprawa modyfikacji adresu osoby fizycznej Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o laureatach/finalistach olimpiad i konkursów Nauczyciele: Wynagrodzenia – […]

20 stycznia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 20 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Lista podmiotów – dodanie możliwości filtrowania szkół po zawodzie Lista podmiotów – wyświetlanie informacji o niespójności dla podmiotów z nieaktualnym kodem TERYT Dane osoby do kontaktu z GUS – możliwość automatycznego uzupełnienia danych osoby zalogowanej poprzez […]

15 stycznia 2020

Wydłużenie terminu weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych zgromadzonych w SIO

W załączeniu pismo MEN informujące o wydłużeniu terminu (do 22 stycznia 2020 r.) weryfikacji i potwierdzania prawidłowości danych zgromadzonych w SIO, które będą wykorzystane do kalkulacji ostatecznych kwot subwencji oświatowej na rok 2020. Załączniki Pismo MEN Data: 2020-01-15, rozmiar: 81 KB

9 stycznia 2020

Raport do weryfikacji dotacji przedszkolnej

W Strefie Pracownika – Strefie dla zalogowanych w sekcji Raporty -> Raporty SIO2 2019/2020 znajdują się dane SIO do weryfikacji (stan na 30.09.2019), które będą wykorzystane do podziału kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku. W sekcji Aktualności umieszczone jest pismo w przedmiotowej sprawie.

9 stycznia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 9 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze: Biblioteki – Kategorie wiekowe czytelników – zwiększenie maksymalnej liczby czytelników w danej kategorii wiekowej do 1500 Z poważaniem, Zespół SIO