Kategoria: Aktualności

3 września 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 września 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Zablokowanie możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku o dostęp do SIO z funkcją „Kierownik jednostki” lub „p.o. Kierownika jednostki” jeśli wniosek z tą samą funkcją jest już rozpatrywany lub istnieje aktywne upoważnienie RSPO: Od roku szkolnego […]

27 lipca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 27 lipca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Nauczyciel: Możliwość grupowego dodania informacji o uzyskaniu stopnia awansu zawodowego Zwiększenie maksymalnej liczby godzin w obowiązkach wykazanych dla umów zlecenie i dzieło Uczeń: Miejsce pełnienia praktycznej nauki zawodu – dla formy praktyki zawodowe w technikum i w […]

13 lipca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 13 lipca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Możliwość wcześniejszego kończenia okresów danych dziedzinowych ucznia powiązanych z przypisaniem do oddziału Oddział: Grupowe działania z listy oddziałów: zgłaszanie uczniów do egzaminu rejestracja informacji o otrzymaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej rejestracja informacji dotyczących praktycznej nauki zawodu […]

29 czerwca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 29 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Organy prowadzące inne niż JST/minister: Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w Rejestrze REGON Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący Uczeń: W danej dziedzinowej ‘Informacje o dowożeniu’: – dodanie możliwości rejestracji informacji […]

15 czerwca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 10 czerwca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Umożliwienie zarejestrowania Branżowej Szkoły II stopnia Uczeń: Dodanie, modyfikacja, usunięcie informacji o okresie dowożenia ucznia Oddziały: Z listy oddziałów – grupowa rejestracja okresu dowożenia ucznia Z poważaniem, Zespół SIO

11 maja 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 11 maja 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Dodanie filtrów umożliwiających wyszukanie szkół po ich specyfice, związaniu organizacyjnym oraz informacji o posiadaniu internatu Dane zbiorcze: Wydatki – odblokowanie możliwości rejestracji sprawozdania w szkołach prowadzonych przez Ministrów Wydatki – w szkołach prowadzonych przez Ministrów dodanie […]

22 kwietnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 22 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Panel startowy – szczegóły podmiotu, dostępne w szkołach i placówkach oświatowych Dodanie zakładki dodatkowych lokalizacji Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej Możliwość uzupełnienia dodatkowych lokalizacji szkoły niebędących w dyspozycji szkoły, służących do przeprowadzenia egzaminu Z poważaniem, Zespół […]

2 kwietnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 1 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: W opisie szkół i placówek oświatowych przy wypełnianiu imienia i nazwiska dyrektora obowiązek uzupełnienia obu pól Dane zbiorcze: Wydatki – dodanie możliwości wykazania danych w grupie paragrafów – od I kwartału 2020 roku Z poważaniem, Zespół […]

30 marca 2020

Aktualizowanie w SIO danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w przypadku zmiany: numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), adresu strony internetowej, aktualne dane przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek oświatowych. Zgodnie z terminem wskazanym […]

17 marca 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – Komunikat MEN z 16 marca 2020r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących błędnej daty rozpoczęcia działalności, jeśli w szkole/placówce oświatowej są wprowadzone dane za wcześniejsze okresy niż data rozpoczęcia działalności. Po wyświetleniu się ostrzeżenia formularz modyfikacji danych można nadal wysłać. Uczeń: Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania […]