Kategoria: Aktualności

18 maja 2023

Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych – komunikat ICEiN z 17 maja 2023r.

Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązku przekazywania do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych danych, o których mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych. W danych teleadresowych należy podać wszystkie posiadane przez szkołę/placówkę rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks, e-mail, strona www. W szczególności […]

26 października 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 25 października 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Możliwość rejestracji, modyfikacji, usuwania danych dziedzinowych dot. dzieci nieletnich matek przebywających w MOW Nauczyciel : Dodanie nowych obowiązków: formy rzeźbiarskie – snycerstwo, formy rzeźbiarskie – kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, aranżacja przestrzeni – aranżacja wnętrz Z poważaniem […]

20 września 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 20 września 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Dla Branżowej szkoły I stopnia w pozostałej danej dziedzinowej ucznia dotyczącej statusu młodocianego dodanie wymagalności uzupełnienia informacji o minimum jednym miejscu odbywania dokształcania teoretycznego. Dla technikum dodanie możliwości zgłaszania do egzaminu zawodowego dla ucznia klasy IV. […]

6 września 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 5 września 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Nauczyciele: Awans zawodowy – zmiana sposobu rejestracji i prezentacji w związku ze zmianami awansu w Karcie Nauczyciela. Uczniowie: Rejestracja godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego […]

28 kwietnia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 28 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Oddziały: Oddziały przygotowawcze – możliwość rejestracji oddziału ze wskazaniem dyscypliny sportowej Uczniowie: Możliwość przypisania ucznia uchodźcy z Ukrainy do oddziału przygotowawczego z dyscypliną sportową Dla danych identyfikacyjnych ucznia cudzoziemca (obywatelstwo inne niż polskie) dodanie niespójności w przypadku […]

13 kwietnia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 12 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wnioski: Zmiana adresu e-mail, z którego przychodzą informacje związane z rozpatrywanie wniosków o dostęp do SIO, wniosków o przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO oraz wniosków o zmianę danych z upoważnienia do SIO z administrator.sio@cie.men.gov.pl na administrator.sio@icein.gov.pl […]

1 kwietnia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 1 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Uczniowie: Wyświetlanie w nauce informacji o przypisaniu do oddziału przygotowawczego Zmiana wyświetlania niespójności ‘Brak przypisania w nauce’ dla oddziałów przygotowawczych Dla uczniów z krajem pochodzenia ‘Ukraina – uchodźca’ i datą przypisania późniejszą niż 23.02.2022 r.: możliwość rejestracji […]

28 stycznia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 27 stycznia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wniosek: Dodanie możliwości złożenia wniosku o zmianę danych w istniejącym upoważnieniu do SIO Powiadomienia: Po zalogowaniu do szkoły, w przypadku istnienia niezamkniętych przypisani do oddziałów podstawowych w poprzednich latach szkolnych wyświetlenie informacji o liczbie uczniów i roku […]

6 września 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 6 września 2021r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Uczeń: Od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia cudzoziemca do oddziału podstawowego ze specyfika dodatkową dotyczącą języka mniejszości narodowej oraz do oddziału dodatkowego ‘grupa nauczania języka mniejszości’ Od roku szkolnego 2021/2022 możliwość przypisania tylko jednego zawodu uczniowi […]