Kategoria: Aktualności

1 marca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 1 marca 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Panel startowy: Dla JST, kuratoriów i ministerstw – po wejściu w szczegóły podmiotu dodanie możliwości synchronizacji danych jednostki z rejestrem REGON Z poważaniem, Zespół SIO

26 stycznia 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 25 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Dodanie kontroli weryfikującej, czy adres siedziby, adres innej lokalizacji szkoły nie będący w dyspozycji szkoły, służący do przeprowadzenia egzaminu lub adres innej lokalizacji nie są identyczne Oddział: W Branżowej Szkole II stopnia i Szkole Policealnej umożliwienie […]

11 stycznia 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 11 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: W jednostce złożonej możliwość jednoczesnego przypisania ucznia do oddziału dodatkowego WWR oraz do oddziału podstawowego w szkole artystycznej bez pionu ogólnokształcącego RSPO: Wprowadzenie zmian terytorialnych związanych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin […]

8 grudnia 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 7 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Lista oddziałów – dodanie funkcji grupowego usuwania zgłoszenia uczniów do egzaminu oraz informacji o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej Dane zbiorcze: Biblioteka – zmiana opisu pola „Książki” na „Książki o objętości co najmniej 49 stron” oraz […]

19 listopada 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 19 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Wprowadzenie okresu miejsca zamieszkania ucznia Miejsce zamieszkania-ograniczenie krajów zamieszkania innych niż Polska w przypadku uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole po 1 września 2017 r. Lista uczniów – dodanie etykiety na niespójność weryfikującą wypełnienie okresu przypisania […]

26 października 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 26 października 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO i Szczegóły podmiotu: W celu zapewnienia aktualności danych adresowych dodanie możliwości potwierdzania poprawności adresów w szkołach i placówkach przeprowadzających egzamin. Z poważaniem, Zespół SIO

12 października 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 12 października 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczeń: Podczas rejestracji danych identyfikacyjnych ucznia nieposiadającego numer PESEL obowiązek określenia kraju pochodzenia W branżowych szkołach II stopnia umożliwienie zarejestrowania orzeczenia z datą wydania wcześniejszą niż 1 września 2020 r. Z poważaniem, Zespół SIO

22 września 2020

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

Gdzie szukać powszechnie dostępnych zestawień statystycznych Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej są publikowane na następujących stronach internetowych: Centrum Informatyczne Edukacji (archiwalne dane statystyczne) https://cie.gov.pl/archiwalne-dane-statystyczne/ Portal Otwarte Dane (w celu wyszukania danych należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej) https://dane.gov.pl/dataset Bank Danych Lokalnych GUS (należy wybrać dziedzinę: szkolnictwo) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start […]

21 września 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 21 września 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Oddział: Od roku szkolnego 2020/2021 możliwość zarejestrowania oddziału dodatkowego łączone składającego się z oddziału klasy I i oddziały „wychowanie przedszkolne” Z poważaniem, Zespół SIO

3 września 2020

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 2 września 2020 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Zablokowanie możliwości złożenia więcej niż jednego wniosku o dostęp do SIO z funkcją „Kierownik jednostki” lub „p.o. Kierownika jednostki” jeśli wniosek z tą samą funkcją jest już rozpatrywany lub istnieje aktywne upoważnienie RSPO: Od roku szkolnego […]