Kategoria: Aktualności

6 września 2023

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 01.09.2023r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Przypisanie do oddziału podstawowego – dodano ostrzeżenie przy przypisywaniu uczniowi więcej niż dwóch języków obcych nowożytnych (ostrzeżenie nie blokuje przypisania ucznia do oddziału). Oddziały: Rejestracja oddziału podstawowego – wprowadzono blokadę możliwości rejestracji klas V-VIII w filiach […]

18 maja 2023

Uzupełnienie adresów e-mail szkół i placówek oświatowych – komunikat ICEiN z 17 maja 2023r.

Szanowni Państwo, Przypominamy o obowiązku przekazywania do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych danych, o których mowa w art. 7 ustawy o systemie informacji oświatowej, w tym danych teleadresowych szkół i placówek oświatowych. W danych teleadresowych należy podać wszystkie posiadane przez szkołę/placówkę rodzaje danych, tj. numer telefonu, numer telefonu komórkowego, faks, e-mail, strona www. W szczególności […]

26 października 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 25 października 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Możliwość rejestracji, modyfikacji, usuwania danych dziedzinowych dot. dzieci nieletnich matek przebywających w MOW Nauczyciel : Dodanie nowych obowiązków: formy rzeźbiarskie – snycerstwo, formy rzeźbiarskie – kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, aranżacja przestrzeni – aranżacja wnętrz Z poważaniem […]

20 września 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 20 września 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Uczniowie: Dla Branżowej szkoły I stopnia w pozostałej danej dziedzinowej ucznia dotyczącej statusu młodocianego dodanie wymagalności uzupełnienia informacji o minimum jednym miejscu odbywania dokształcania teoretycznego. Dla technikum dodanie możliwości zgłaszania do egzaminu zawodowego dla ucznia klasy IV. […]

6 września 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat ICEiN z 5 września 2022 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacji wprowadzonej w aplikacji: Nauczyciele: Awans zawodowy – zmiana sposobu rejestracji i prezentacji w związku ze zmianami awansu w Karcie Nauczyciela. Uczniowie: Rejestracja godzin pomocy w ramach okresu obowiązywania orzeczenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Rejestracja okresu zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego […]

28 kwietnia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 28 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Oddziały: Oddziały przygotowawcze – możliwość rejestracji oddziału ze wskazaniem dyscypliny sportowej Uczniowie: Możliwość przypisania ucznia uchodźcy z Ukrainy do oddziału przygotowawczego z dyscypliną sportową Dla danych identyfikacyjnych ucznia cudzoziemca (obywatelstwo inne niż polskie) dodanie niespójności w przypadku […]

13 kwietnia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 12 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wnioski: Zmiana adresu e-mail, z którego przychodzą informacje związane z rozpatrywanie wniosków o dostęp do SIO, wniosków o przedłużenie ważności danych dostępowych do SIO oraz wniosków o zmianę danych z upoważnienia do SIO z administrator.sio@cie.men.gov.pl na administrator.sio@icein.gov.pl […]

1 kwietnia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 1 kwietnia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Uczniowie: Wyświetlanie w nauce informacji o przypisaniu do oddziału przygotowawczego Zmiana wyświetlania niespójności ‘Brak przypisania w nauce’ dla oddziałów przygotowawczych Dla uczniów z krajem pochodzenia ‘Ukraina – uchodźca’ i datą przypisania późniejszą niż 23.02.2022 r.: możliwość rejestracji […]

28 stycznia 2022

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 27 stycznia 2022r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wniosek: Dodanie możliwości złożenia wniosku o zmianę danych w istniejącym upoważnieniu do SIO Powiadomienia: Po zalogowaniu do szkoły, w przypadku istnienia niezamkniętych przypisani do oddziałów podstawowych w poprzednich latach szkolnych wyświetlenie informacji o liczbie uczniów i roku […]

6 września 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 6 września 2021r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Uczeń: Od roku szkolnego 2021/2022 blokada przypisania ucznia cudzoziemca do oddziału podstawowego ze specyfika dodatkową dotyczącą języka mniejszości narodowej oraz do oddziału dodatkowego ‘grupa nauczania języka mniejszości’ Od roku szkolnego 2021/2022 możliwość przypisania tylko jednego zawodu uczniowi […]

30 sierpnia 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 18 sierpnia 2021r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Użytkownicy: W przypadku użytkowników z aktywnymi/obowiązującymi upoważnieniami możliwość odzyskania loginu (opcja dostępna przed zalogowaniem się do SIO) Z poważaniem, Zespół SIO Źródło: CIE

3 sierpnia 2021

Logowanie do SIO – przejście na jeden login – komunikat CIE z 2 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo, użytkownicy systemu informacji oświatowej (SIO) mogli dotychczas logować się poprzez różne loginy i hasła uzyskane do podmiotów, w zakresie których przekazywali informacje do SIO, tj. 1 login – 1 podmiot. W związku ze zmianą polityki logowania od sierpnia br. nastąpi zmiana w logowaniu do SIO i użytkownicy będą mogli logować się do wielu […]

19 lipca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 15 lipca 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: Wnioski/Użytkownicy: Zmiana opisu pola funkcji użytkownika z p.o. Kierownika jednostki na p.o. Kierownika jednostki/osoba wykonująca obowiązki służbowe Kierownika jednostki Z poważaniem, Zespół SIO Źródło: CIE

23 czerwca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 22 czerwca 2021r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w aplikacji: RSPO: Umożliwienie zmiany typu podmiotu z „Placówka Kształcenia Ustawicznego bez szkół” na „Centrum Kształcenia Zawodowego” Z poważaniem, Zespół SIO Źródło: CIE

23 czerwca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat CIE z 21 czerwca 2021r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze: Rozwiązanie stosunku pracy – w sprawozdaniu wg stanu na 30 września możliwość uzupełnienia wartościami zerowymi (0) pól „Liczba etatów nauczycieli, których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł” oraz „Liczba etatów nauczycieli, z którymi planuje się […]

19 kwietnia 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 19 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski i użytkownicy: Dodanie możliwości filtrowania listy wniosków o dostęp do SIO oraz listy użytkowników po typie podmiotu oraz numerze REGON podmiotu Dane zbiorcze: Wydatki – dodanie paragrafu 471 Z poważaniem, Zespół SIO

22 marca 2021

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 19 marca 2021r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski:  Ze względów technicznych, wnioski o dostęp do SIO, które nie zostały rozpatrzone lub do których nie zostały pobrane dane dostępowe w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku automatycznie otrzymują status „anulowany”. Uczeń: Lista uczniów – […]