Kategoria: Aktualności

10 września 2019

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 9 września 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Poprawienie błędu związanego z organami założycielskimi, Dodanie zawodów: – Technik rachunkowości w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum, – Technik transportu drogowego w Technikum w oddziałach na podbudowie gimnazjum. Nauczyciel: Udostępnienie kalendarza podczas uzupełniania informacji o […]

9 września 2019

Zmiana numerów REGON SZKÓŁ w związku z reformą oświaty – komunikat MEN z 6 września 2019 r.

W art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 949) uregulowano wpływ zmian wprowadzonych reformą oświaty na rejestr REGON. I. W następujących przypadkach numer REGON szkoły jest odpowiednio zachowany: 1. Ośmioletnia szkoła podstawowa powstała z dniem 1 […]

6 września 2019

Numery REGON w CKZ – komunikat MEN z 6 września 2019 r.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245): 1. Centrum kształcenia zawodowego (CKZ) tworzy się od dnia 1 września 2019 r. Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego (PKP) staje się […]

6 września 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 5 września 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego – bez szkół” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego – bez szkół”, Zmiana nazwy typu podmiotu z „Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami” na „Placówka Kształcenia Ustawicznego ze szkołami” Dodanie zawodów: […]

4 września 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 3 września 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: RSPO: Zmiana szczególnej formy prawnej ze szkół ponadgimnazjalnych na ponadpodstawowe, W szkołach artystycznych, które miały status publiczno-prawny „niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej” w bazie danych SIO status został zmieniony na „Niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły […]

19 sierpnia 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 6 sierpnia 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO – potwierdzenie tożsamości przez ePUAP Uczniowie: Grupowe usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki Dane zbiorcze: Wydatki – zniesienie wymagania na ujemne wykonanie przy […]

30 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 29 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki – gminy i miasta na prawach powiatu Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu […]

25 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 23 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie: Udostępnienie możliwości zakończenia przypisania ucznia do oddziału z datą końca roku szkolnego dla statusów przypisania „ukończył szkołę”, „otrzymał promocję”, „nie otrzymał promocji”, „nie podlega klasyfikacji rocznej” Z poważaniem, Zespół SIO

25 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 22 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Dane zbiorcze: Wiek komputerów – zwiększenie dopuszczalnej liczby komputerów do 999 Wydatki – Rb-28S – dodanie rozdziału 80153 Z poważaniem, Zespół SIO

16 lipca 2019

Nowe SIO. Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej – komunikat MEN z 16 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Uczniowie: Adres zamieszkania – dodanie państw: Szwajcaria, Belgia, Grecja, Włochy Dane zbiorcze: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wydatkach Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o dożywianiu RSPO: W jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość dodania informacji o etapach edukacyjnych i […]