Kategoria: Egzaminy

23 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: Komunikat CKE dot. szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego prowadzone przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie informuje, że okręgowe komisje egzaminacyjne — zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) — prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka […]

18 października 2018

NIEAKTUALNE: Szkolenia OKE w Poznaniu dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu rozpoczyna cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, które planowane są w drugiej połowie października 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://egzaminatorzy.oke.poznan.pl/files/cms/14/szkolenia_e8.pdf Planowane jest również przeprowadzenie ogólnopolskiej próby dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty (18-20 grudnia 2018 r.). Szczegółowe informacje będą udostępniane w terminie późniejszym […]