Kategoria: Egzaminy

16 stycznia 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu i poprawności środków językowych. Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych.

5 grudnia 2022

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Materiał (14.) jest przeznaczony jest dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej. Zamieszczone są również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe ukażą się w przyszłym tygodniu. W opracowaniu jest […]

8 listopada 2022

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej CKE opublikowane zostały kolejne materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały dotyczą egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym: logiki na egzaminie maturalnym wypracowania maturalnego   Ponadto na stronie CKE cały czas dostępne są materiały dotyczące wielu innych przedmiotów. W tym tygodniu opublikowane zostaną […]

7 listopada 2022

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dla: dyrektorów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, w których w 2023 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023. Ze względu na otrzymywane przez CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych niepokojące informacje o brakach informacji o egzaminie maturalnym, do którego będą przystępować uczniowie w 2023 r. informujemy, że takie […]

19 września 2022

Materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Są to przykładowe nagrania wypowiedzi zdających wraz ze szczegółową analizą i punktacją z wyjaśnieniami + możliwość samodzielnego ocenienia wypowiedzi oraz dziesięć zestawów zadań, które można wykorzystać na zajęciach do przeprowadzenia symulowanych egzaminów.

3 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Zaproszenie OKE w Poznaniu do udziału w szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że prowadzi ciągły nabór na szkolenia dla nauczycieli – kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji oraz od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu: 61 854-01-73. W załączeniu informacja o warunkach, które należy spełnić, aby […]