Kategoria: Egzaminy

3 lutego 2022

Zaproszenie OKE w Poznaniu do udziału w szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że prowadzi ciągły nabór na szkolenia dla nauczycieli – kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Komisji oraz od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod numerem telefonu: 61 854-01-73. W załączeniu informacja o warunkach, które należy spełnić, aby […]

17 stycznia 2022

NIEAKTUALNE: Informacja OKE w Poznaniu o naborze na doszkolenie dla egzaminatorów języka polskiego w zakresie egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2023r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu rozpoczęła nabór na 32-godzinne doszkolenie dla egzaminatorów języka polskiego, w celu przygotowania do sprawdzania prac w formule egzaminu obowiązującej od 2023 r. Szczegółowe informacje są dostępne dla nauczycieli języka polskiego – egzaminatorów po zalogowaniu do serwisu OKE. W załączeniu harmonogram doszkoleń i obowiązujące terminy zgłoszeń. Załączniki Harmonogram Data: 2022-01-17, rozmiar: […]

23 września 2021

NIEAKTUALNE: Konferencja OKE w Poznaniu w trybie online dla nauczycieli polonistów, dotycząca egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zaprasza nauczycieli polonistów do udziału w konferencji w trybie online, dotyczącej egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023r. Komunikat dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych, zawierających terminy oraz sposób zgłaszania nauczycieli języka polskiego, dostępny jest w systemie SIOEO.

10 lutego 2020

NIEAKTUALNE: Bezpłatny kurs z matematyki dla maturzystów

Akademia Morska w Szczecinie zaprasza maturzystów na bezpłatny kurs przygotowujący do matury z matematyki. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godzinie 17:30 w budynku Akademii Morskiej (ul. Szczerbcowa 4, sala nr 6). Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne, w czterech grupach do wyboru. Szczegółowe informacje dostępne […]

26 sierpnia 2019

NIEAKTUALNE: XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki

XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki   odbędzie się w dniach 16-21 września 2019r. w Szczecinie i 26 września 2019 r. w Koszalinie. Jak co roku wyższe uczelnie Szczecina i Koszalina otwierają szeroko drzwi sal wykładowych, laboratoriów i pracowni dla wszystkich zainteresowanych osób. Uczestnikom zaproponowano liczne wykłady, kilkadziesiąt różnych zajęć laboratoryjnych i warsztatów, wystaw i pokazów, a także […]

23 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: Komunikat CKE dot. szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego prowadzone przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Szanowni Państwo, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie informuje, że okręgowe komisje egzaminacyjne — zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) — prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka […]