Kategoria: Egzaminy

22 marca 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że  – zgodnie z § 59 c ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 366) – na stronie internetowej CKE ogłoszony został aneks do komunikatu o liście jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 […]

20 marca 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023. Są to: informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na […]

16 stycznia 2023

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu i poprawności środków językowych. Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych.

5 grudnia 2022

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie CKE opublikowane zostały kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Materiał (14.) jest przeznaczony jest dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej. Zamieszczone są również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe ukażą się w przyszłym tygodniu. W opracowaniu jest […]

8 listopada 2022

Materiały CKE przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej CKE opublikowane zostały kolejne materiały dodatkowe przydatne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w Formule 2023. Materiały dotyczą egzaminu maturalnego z filozofii na poziomie rozszerzonym: logiki na egzaminie maturalnym wypracowania maturalnego   Ponadto na stronie CKE cały czas dostępne są materiały dotyczące wielu innych przedmiotów. W tym tygodniu opublikowane zostaną […]

7 listopada 2022

Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego w Formule 2023

Informacja dla: dyrektorów 4-letnich liceów ogólnokształcących oraz szkół artystycznych realizujących program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, w których w 2023 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023. Ze względu na otrzymywane przez CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych niepokojące informacje o brakach informacji o egzaminie maturalnym, do którego będą przystępować uczniowie w 2023 r. informujemy, że takie […]