26 lutego 2024

Otwarte wojewódzkie konsultacje PCTE

22 lutego 2024 r. przeprowadzone zostały otwarte wojewódzkie konsultacje dotyczące Polityki Cyfrowej Transformacji w Edukacji (PCTE), które otworzył p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Paweł Palczyński.

Konsultacje on-line

Podczas spotkania on-line, w którym uczestniczyło 141 osób omówione zostały propozycje i sugestie względem cyfryzacji i „technologizacji” szkół i edukacji ogółem.

Swoje cenne uwagi przekazali m.in.: dr hab. Krzysztof Saja, prof. US, filozof, etyk i programista; Radosław Nagay z Akademii Sztuki w Szczecinie, zajmujący się przede wszystkim programowaniem, nowymi mediami, technologiami immersyjnymi i inżynierią biomedyczną; dr hab. Elżbieta Perzycka- Borowska, prof. US – reprezentująca Komisję ds. stosowania narzędzi sztucznej inteligencji, kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki US; Aleksandra Rydzkowska – pracownik i doktorantka Royal Holloway University of London na Wydziale Sztuki Mediów, Wydziale Polityki, Stosunków Międzynarodowych i Filozofii. Wśród uczestników byli także przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie.

Konsultacje były pierwszym z planowanych dwóch spotkań dot. PCTE, które są częścią zapoczątkowanych w styczniu otwartych konsultacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konsultacje z ekspertami

26 lutego br. w sali owalnej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyło się stacjonarne spotkanie z ekspertami, gdzie został omówiony Projekt Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji, który obejmował:

  1. Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej
  2. Rewizja obowiązującej podstawy programowej
  3. Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji na szkołę
  4. Metody kształcenia, dydaktyka informatyki, dydaktyka cyfrowa
  5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli
  6. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół
  7. Kształcenie cyfrowych specjalistów
  8. Cyfrowe bezpieczeństwo
  9. Zmiana organizacji pracy szkoły
  10. Koordynacja realizacji nakreślonych celów

W spotkaniu uczestniczył p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Paweł Palczyński wraz z Wicekuratorem Jerzym Sołtysiakiem.

Galeria