12 lutego 2024

Zaproszenie na wojewódzkie konsultacje w sprawie Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego, nauczycieli, rodziców uczniów, uczniów i słuchaczy, członków fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych w działania oświatowe i edukacyjne do uczestnictwa w wojewódzkich konsultacjach na temat projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE), które są częścią zapoczątkowanych w styczniu otwartych konsultacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PCTE – co to?

PCTE to przyszła uchwała Rady Ministrów, która będzie miała charakter dokumentu programowego i strategicznego i będzie stanowiła podstawy zmian w systemie edukacji i realizacji inwestycji w nowe technologie oraz będzie określała kierunki cyfryzacji w perspektywie krótko- i długoterminowej. MEN przygotowało też dziesięć najistotniejszych zagadnień, które warto rozważyć na początku drogi do cyfrowej transformacji szkoły nazwanych „Dekalogiem cyfrowej edukacji” (w załączeniu), dlatego proponujemy zapoznanie się z nim. Podczas konsultacji chcielibyśmy poznać Państwa opinie, uwagi oraz propozycje dot. PCTE. (skrót oraz pełna treść projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji dostępne są w załączeniu).

Wojewódzkie konsultacje – kiedy?

Konsultacje wojewódzkie będą miały charakter otwarty i odbędą się w formule on-line 22.02.2024r. o godz. 10.00 (przewidywany czas trwania – ok. 2 godz.)

Zgłoszenia

Żeby wziąć udział należy zapisać się poprzez formularz zamieszczony na stronie. Liczba miejsc jest ograniczona i o uczestnictwie w spotkaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Mając na uwadze powyższe zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach oraz aktywnego uczestnictwa w procesie transformacji cyfrowej. Zachęcamy również do zgłoszenia chęci zabrania głosu podczas konsultacji poprzez zaznaczenie w arkuszu zgłoszeniowym lub (w przypadku zdecydowania się już po rejestracji) przesłanie takiej woli na adres: wspieranie@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki

Dekalog transformacji cyfrowej
Data: 2024-02-12, rozmiar: 103 KB
SKRÓT PCTE
Data: 2024-02-12, rozmiar: 193 KB
1 część pierwsza
Data: 2024-02-12, rozmiar: 496 KB
2 część druga
Data: 2024-02-12, rozmiar: 257 KB
3 część trzecia
Data: 2024-02-12, rozmiar: 193 KB