2 kwietnia 2024

II Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi

II Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. Organizowany jest przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Wydarzenie honorowym patronatem objął  Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński.

Cele konkursu

  • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy związanej z obronnością kraju,
  • rywalizacja młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności w strzelectwie sportowym,
  • podnoszenie sprawności fizycznej,
  • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Trzy konkurencje

Konkurs składa się z trzech konkurencji: 

  • strzeleckiej,
  • sprawnościowej oraz 
  • pierwszej pomocy.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem znajdują się w załączeniu.

Załączniki

karta zgłoszenia 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 48 KB
regulamin konkursu VII LO — 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 28 KB
Zgoda uczestnika Konkursu -pełnoletni
Data: 2024-04-02, rozmiar: 13 KB
zgoda uczestnika Konkursu - rodzic
Data: 2024-04-02, rozmiar: 16 KB