Kategoria: Konkursy przedmiotowe

20 listopada 2020

Konkurs geograficzny i fizyczny dla uczniów szkół podstawowych

Informujemy, że podczas etapu rejonowego konkursu geograficznego i fizycznego uczestnicy mogą używać linijki i prostego kalkulatora. W przypadku organizacji formy zdalnej dopuszcza się jedynie możliwość korzystania ze standardowego kalkulatora. Korzystanie z kalkulatora dostępnego na komputerze/laptopie itp. jest zabronione.

17 listopada 2020

Do dyrektorów szkół podstawowych – przewodniczących komisji konkursowych!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych – Przewodniczący Komisji Konkursowych W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, aby umożliwić uczestnikom konkursów/ ich prawnym opiekunom ewentualny wgląd do prac konkursowych w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, prosimy Państwa o skopiowanie – po zakończeniu – konkursu – oryginalnych kart odpowiedzi do zadań zamkniętych uczestników etapu rejonowego (przed dostarczeniem ich […]

16 listopada 2020

Termin odbioru kart odpowiedzi do etapu rejonowego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych – Przewodniczący Komisji Konkursowych   zgodnie z rozdział V, punkt 3. Etap II – rejonowy, podpunkt 7. Ramowyego regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 dyrektor szkoły macierzystej uczestników (lub upoważniona przez niego osoba) odbiera ze szkoły powiatowej karty odpowiedzi na wszystkie konkursy, kody uczestników i hasła dostępu do plików […]

10 listopada 2020

Etap rejonowy konkursów przedmiotowych – zasady przeprowadzania w formie zdalnej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych – Przewodniczący Komisji Konkursowych W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wprowadzeniem w szkołach podstawowych nauczania zdalnego, pozostawiamy do decyzji Dyrektora szkoły – Przewodniczącego Komisji Konkursowej decyzję w sprawie formy przeprowadzania konkursów, zawsze z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i możliwości szkoły, wg warunków podanych poniżej. Terminy i godziny rozpoczęcia […]

30 września 2020

Zgłoszenia szkół do konkursów przedmiotowych – ważne

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu przedmiotowego jest zgłoszenie przez dyrektora, za pośrednictwem wyłącznie poczty elektronicznej szkoły (formularz zgłoszeniowy w załączeniu – EXCEL), jej udziału do Kuratorium Oświaty w Szczecinie na adres: login@kuratorium.szczecin.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06 października 2020 r. Dyrektor, zgłaszając szkołę, otrzymuje login oraz hasło, za pomocą […]

30 września 2020

Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, publikujemy Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021. Załączniki Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021 Data: 2020-09-30, rozmiar: 59 KB Załącznik nr 1 – Zakres wiedzy i umiejętności – Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych Data: 2020-09-30, […]

11 marca 2020

NIEAKTUALNE: Końcowe wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020

W załączeniu wyniki końcowe etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zamieszczenie wyników końcowych jest ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy ani wgląd do pracy. Załączniki Wyniki końcowe etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie Data: 2020-03-11, rozmiar: 17 KB

11 marca 2020

NIEAKTUALNE: Końcowe wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020

W załączeniu wyniki końcowe etapu wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zamieszczenie wyników końcowych jest ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy ani wgląd do pracy. Załączniki Wyniki końcowe etapu wojewódzkiego Konkursu Fizycznego Data: 2020-03-11, rozmiar: 45 KB

11 marca 2020

NIEAKTUALNE: Końcowe wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020

W załączeniu wyniki końcowe etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020. Zamieszczenie wyników końcowych jest ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy ani wgląd do pracy. Załączniki Wyniki końcowe etapu wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Data: 2020-04-01, rozmiar: 26 KB