Kategoria: Nostryfikacja

8 czerwca 2018

Wprowadzenie rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz zmiany przepisów dot. nostryfikacji świadectwa lub innego dokumentu

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą UWAGA: wprowadzenie przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz  zmiana przepisów dot. nostryfikacji świadectw lub innych dokumentów Podstawy prawne Art. 93 i art. 93a-h ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  z 2017r. poz. 2198 ze zm.) – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015r.  o zmianie […]