4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Przypominamy, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045 oraz z 2021 r., poz. 1601).

Kursy kwalifikacyjne mogą być prowadzone wyłącznie w  zakresie wymienionym w  § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,  tj.  w zakresie:

– przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu;

– wychowania do życia w rodzinie;

– zarządzania oświatą.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego organizator kursu (akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli) wydaje jego uczestnikowi świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Nie jest możliwe prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli z innego zakresu niż wskazany powyżej i przez inne jednostki niż akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli.

Tylko kursy kwalifikacyjne prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli umożliwiają nabycie kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2023 r., poz. 2102).

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji nauczycielskich z innego zakresu niż ten, który jest określony w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, mogą te kwalifikacje uzyskać wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie zachodniopomorskim:

           
Lp. Nazwa placówki Adres siedziby placówki  
 
ulica kod pocztowy           i miejscowość adres e-mail  
1. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16 75-654 Koszalin cen@cen.edu.pl  
2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Plac Majdanek 7 73-110 Stargard biuro@podn.stargard.pl  
3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Hoża 6    pok. 211 71-699 Szczecin sekretariat@odn.szczecin.pl  
4. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin sekretariat@zcdn.edu.pl  
5. Salon Edukacyjny EMPIRIA – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. L. Rayskiego 28 / 3 70 – 442 Szczecin biuro@empiria.edu.pl  
6. KAILEAN Placówka Doskonalenia Nauczycieli al. Wojska Polskiego 31 / 5 70 – 473 Szczecin biuro@kailean.pl