13 maja 2018

Kontakt dla mediów

Małgorzata Duras

tel. 91 44 27 588

e-mai: mduras@kuratorium.szczecin.pl