Kategoria: Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły

15 kwietnia 2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Konkurs na dyrektora jednostki systemu oświaty Nie będą przeprowadzane konkursy na […]

20 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Konkurs na stanowisko dyrektora

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa zachodniopomorskiego                 Kuratorium Oświaty w Szczecinie przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne jest ogłoszenie konkursu. […]