Kategoria: Kandydat na stanowisko dyrektora szkoły

20 czerwca 2018

NIEAKTUALNE: Konkurs na stanowisko dyrektora

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa zachodniopomorskiego                 Kuratorium Oświaty w Szczecinie przypomina, że aktualnie obowiązujące przepisy oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 996) wykluczają możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący. Po upływie kadencji dyrektora konieczne jest ogłoszenie konkursu. […]