Kategoria: Aktualności

23 kwietnia 2024

Spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradcami metodycznymi

22 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pan Paweł Palczyński spotkał się z dyrektorami placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradcami metodycznymi, którzy współpracowali w przeprowadzeniu oraz opracowaniu merytorycznym wyników diagnozy śródrocznej uczniów klasy ósmej szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w lutym 2024 r. (więcej…)

22 kwietnia 2024

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczyna się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. List intencyjny w tej sprawie podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka. (więcej…)

17 kwietnia 2024

Zachodniopomorski Kurator Oświaty z wizytą w Wałczu

15 kwietnia Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński odwiedził teren oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Wałczu. Spotkał się tu z przedstawicielami organów prowadzących: Starostą Bogdanem Wankiewiczem, Burmistrzem p. Maciejem Żebrowskim i Wójtem Janem Matuszewskim oraz pracownikami urzędów. (więcej…)

16 kwietnia 2024

84. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński upamiętniając 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej – najokrutniejszego aktu ludobójstwa w dziejach naszej Ojczyzny – złożył w piątek 12 kwietnia br. kwiaty przy pomniku „Krzyż Katynia” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. (więcej…)

16 kwietnia 2024

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński uhonorował dyrektorów szczecińskich szkół

11 kwietnia 2024 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pan Paweł Palczyński spotkał się z dwójką szczecińskich dyrektorów – p. Beatą Wierzbą, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 65  oraz panem Adamem Grzegrzółką, dyrektorem Zespołu Szkół nr 6, aby podziękować im za zaangażowanie w sprawy uczniów, za pełnienie istotnej roli w ich życiu, za wspieranie ich w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, pomoc w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. (więcej…)

15 kwietnia 2024

Wojewódzka konferencja „Autyzm – spektrum możliwości”

W środę 10 kwietnia br. w imieniu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pawła Palczyńskiego, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego  Pan Mariusz Dubojski oraz starszy wizytator Pani Agnieszka Stroynowska wzięli udział w wojewódzkiej konferencji pt. „ Autyzm – spektrum możliwości”. Organizatorami wydarzenia byli: Sensoria Gryfice – Centrum Diagnozy, Terapii i Szkolenia Kadr i Fundacja LoRem. (więcej…)

11 kwietnia 2024

VII edycja ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu!

Ruszył nabór szkół podstawowych do VII edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Zainteresowane szkoły mogą przesyłać swoje zgłoszenia drogą elektroniczną do 20 maja 2023 r. Zadaniem jest wspólne jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

(więcej…)

10 kwietnia 2024

Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych zakończony

Za nami Zachodniopomorski Przegląd Musztry Klas Mundurowych organizowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pawła Palczyńskiego oraz Szefa Ośrodka Zamiejscowego Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Szczecinie płk Zbigniewa Adamczyka, która odbył się w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.  (więcej…)

8 kwietnia 2024

Konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2024

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów. (więcej…)

Załączniki

5 kwietnia 2024

Światowy Dzień Zdrowia 2024

5 kwietnia br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się obchody Światowego Dnia Zdrowia, w których uczestniczył Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński. Organizatorem wydarzenia był Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie Małgorzata Domagała-Dobrzycka. (więcej…)

5 kwietnia 2024

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2024 i Konkurs na najlepsze wydarzenia

5 kwietnia 2024 r. miała miejsce inauguracja szóstej edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Ito wspólna inicjatywa Ministra Edukacji i kuratorów oświaty. Celem jest popularyzowanie skutecznego i właściwego (uzasadnionego metodycznie) wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami.

(więcej…)

Załączniki

REGULAMIN DNTE 2024
Data: 2024-04-05, rozmiar: 32 KB
3 kwietnia 2024

Seminarium eTwinning dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zachodniopomorski Kurator Oświaty wraz z Krajowym Biurem eTwinning zaprasza kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych woj. zachodniopomorskiego do udziału w bezpłatnym dwudniowym seminarium, które odbędzie się w dn. 24-25 kwietnia 2024 w Szczecinie w Hotelu Radisson Blu (Plac Rodła 10). Organizatorzy zapewniają wyżywienie, nocleg, materiały konferencyjne oraz certyfikaty uczestnictwa (koszty dojazdu uczestnicy pokrywają z własnych środków). (więcej…)

Załączniki

załącznik program-1
Data: 2024-04-03, rozmiar: 273 KB
2 kwietnia 2024

II Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi

II Wojewódzki Konkurs Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. Organizowany jest przez VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Wydarzenie honorowym patronatem objął  Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński. (więcej…)

Załączniki

karta zgłoszenia 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 48 KB
regulamin konkursu VII LO — 2024
Data: 2024-04-02, rozmiar: 28 KB
Zgoda uczestnika Konkursu -pełnoletni
Data: 2024-04-02, rozmiar: 13 KB
zgoda uczestnika Konkursu - rodzic
Data: 2024-04-02, rozmiar: 16 KB