14 lutego 2024

Inauguracja obchodów 80. rocznicy Akcji „Burza”

W związku z 80. rocznicą akcji „Burza” w środę 14 lutego br. w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie odbył się uroczysty apel ku pamięci bohaterom. W rocznicowym wydarzeniu udział wziął Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Akcja „Burza”

Akcja „Burza” to operacja polityczno-wojskowa Armii Krajowej wymierzona przeciwko Niemcom, trwająca od 4 stycznia 1944 r., kiedy Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski, do stycznia 1945 r. Celem akcji „Burza” było również ujawnienie przedstawicieli legalnych władz polskich w roli gospodarza ziem polskich i zamanifestowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich wobec wkraczających wojsk sowieckich. Decyzję o rozpoczęciu akcji „Burza” podjął dowódca Armii Krajowej gen. bryg. Tadeusz Komorowski „Bór” w listopadzie 1943 r.

Galeria