17 grudnia 2019

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na mocy uchwały Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Erasmus+, Kuratorium Oświaty w Szczecinie pełni funkcję Regionalnego Punktu Informacyjnego (RPI) dla województwa zachodniopomorskiego.

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych. Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do przedstawicieli instytucji oświatowych, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych/edukacyjnych, kadry placówek edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych), przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Emilia Gwizd – Koordynator Punktu (telefon: 91 44 27 536, e-mail: punktinformacyjnyerasmus@kuratorium.szczecin.pl)