20 lutego 2024

Zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Termin zgłoszeń

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 27 lutego 2024 r.

Szczegółowe informacje

Na stronie ORE zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Wersje elektroniczne podręczników

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” .

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji z Panią Joanną Różańską tel. 22 570-83-03 .