Kategoria: Wycieczki

28 listopada 2023

Szkolne wycieczki zagraniczne z udziałem uczniów cudzoziemców

W załączniku przekazujemy stanowisko Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie dotyczące możliwości wyjazdu na szkolne wycieczki zagraniczne uczniów pochodzących z innych państw (zwłaszcza obywateli Ukrainy – w tym będących uciekinierami wojennymi), którzy nie dysponują dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granicy. Załączniki Stanowisko Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Data: 2023-11-28, rozmiar: 484 KB Wzór Data: 2023-11-28, […]

8 czerwca 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych uczniów do Kuratorium Oświaty

Podstawa prawna: Z dniem 2 czerwca 2018 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055) – (załącznik nr 1). Zgodnie z jego treścią: Dyrektor szkoły/placówki jest obowiązany […]