Kategoria: Kwalifikacje nauczycieli

31 sierpnia 2018

Studia podyplomowe organizowane w formie on-line

Informujemy, że w związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, w sprawie uzyskania kwalifikacji nauczycielskich oraz uprawnień po ukończeniu studiów podyplomowych prowadzonych wyłącznie w formule on-line przez ośrodki doskonalenia nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi, tut. Kuratorium wystąpiło w powyższej sprawie z zapytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W opinii Ministerstwa, zgodnie […]