Kategoria: Kwalifikacje nauczycieli

21 lutego 2020

Kwalifikacje nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne

Podstawa prawna: –  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215); – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575 z późn.zm.); – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia […]

21 stycznia 2020

Główne zmiany w kształceniu nauczycieli i prowadzeniu studiów po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 zmieniły się przepisy dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem określono standard kształcenia przygotowującego do wykonywania […]