26 marca 2024

Paweł Palczyński Zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty

25 marca br. Minister Edukacji Narodowej Pani Barbara Nowacka wręczyła akt powołania na stanowisko Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pawłowi Palczyńskiemu.

Kuratora Oświaty powołuje minister edukacji zgodnie z art. 50 Prawa oświatowego, na wniosek wojewody. Działając na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Paweł Palczyński jest nauczycielem dyplomowanym, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Był dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, a od 13 lutego br. pełnił obowiązki Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Galeria