Kategoria: Wypoczynek

16 grudnia 2020

Ferie zimowe 2021

Szanowni Państwo, Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej informujemy: Ze względu na określenie przez rząd jednego terminu ferii zimowych, tj. 4 – 17 stycznia 2021 r. oraz zezwolenie na organizowanie wyłącznie półkolonii (szczegóły w „Wytycznych …”), w 2021 r., nie ma zgody rządu na organizowanie żadnych innych form wypoczynku, w tym wyjazdowych. Zgodnie z […]

8 czerwca 2020

Bezpieczne wakacje 2020 – pakiet informacyjny

W załączniku znajdują się poniższe dokumenty: Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży – Lato 2020 (prezentacja) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego Informacje dla dyrektorów szkół i placówek Informacje dla dzieci i młodzieży Informacje dla rodziców Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora Informacje praktyczne dla organizatorów dotyczące […]

8 czerwca 2020

Szkolenie on-line dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2020

Szanowni Państwo organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży województwa zachodniopomorskiego! Zachodniopomorski Kurator Oświaty we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaprasza do udziału w szkoleniu on-line, nt. zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 19 czerwca 2020 roku, o godzinie 11:00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Program spotkania: […]

8 czerwca 2020

Zajęcia na temat bezpieczeństwa zachowania podczas wakacji w 2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego, w związku ze zbliżającym się okresem letnich wakacji przypominam o konieczności przeprowadzenia z uczniami zajęć na temat bezpieczeństwa (odnotowując ten fakt w dokumentacji szkolnej), ze szczególnym uwzględnieniem poniższych obszarów: bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne zachowania na placach zabaw, podwórkach oraz obiektach sportowych, bezpieczne zachowania w kontaktach z […]

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Załączniki Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży […]

31 marca 2020

Organizacja letniego wypoczynku w czasie ferii letnich 2020 roku

W sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednocześnie wskazuje na możliwość o wygodnej i prostej możliwości podpisywania zgłoszeń wypoczynku w systemie bazy wypoczynku, zarówno „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak i „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

16 stycznia 2020

NIEAKTUALNE: Ferie zimowe 2020

W załączeniu: Bezpieczne Ferie Zimowe 2020 – Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół/placówek województwa zachodniopomorskiego. Bezpieczne Ferie Zimowe 2020 – Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki. Bezpieczne Ferie Zimowe 2020 – Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do rodziców dzieci i młodzieży. Informacje praktyczne dla organizatorów wypoczynku dotyczące […]