Kategoria: Wypoczynek

22 czerwca 2022

NIEAKTUALNE: „Bezpieczeństwo nad wodą” – film profilaktyczno-edukacyjny

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu przygotowało we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu oraz WOPR’em film profilaktyczno-edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”, w którym zaprezentowanych zostało 10 zasad bezpiecznego pobytu nad wodą. Film powstał w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Edukujesz-Ratujesz”. Więcej informacji o akcji Film

13 czerwca 2022

Bezpieczne wakacje 2022 – pakiet informacyjny

W załączeniu: Wypoczynek letni_2022_informacje dla organizatorów wypoczynku – prezentacja Kuratorium Oświaty w Szczecinie. WSSE_nadzór nad wypoczynkiem – prezentacja WSSE. Zasady bezpiecznej kąpieli WOPR – prezentacja WOPR. Pismo MSWiA do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Informacje dla dyrektorów szkół i placówek. Informacje dla dzieci i młodzieży. Informacje dla rodziców. Instrukcja […]

19 maja 2022

Szkolenie dla organizatorów wypoczynku

Zachodniopomorska Kurator Oświaty, we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, zaprasza do udziału w szkoleniu on-line dotyczącym zasad organizowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie odbędzie się 6 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00, za pośrednictwem platformy MS Teams. Informacje szczegółowe Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy […]

29 kwietnia 2022

NIEAKTUALNE: Ogólnopolski program grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju  Polskiego zaprasza lokalne organizacje i stowarzyszenia, które realizują wakacyjne projekty dla dzieci podczas letniego wypoczynku i chciałyby otrzymać wsparcie finansowe na to działanie – do wzięcia udziału w 2 edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Wakacyjna AktywAKCJA”. Udział w Programie mogą zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy […]

13 kwietnia 2022

Procedura udzielania zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku

Procedura wydawania zgody na organizację kursu na kierownika i wychowawcę wypoczynku Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. […]

30 grudnia 2021

Bezpieczne ferie zimowe 2022 – pakiet informacyjny

Opis załączników: Komunikat Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty skierowany do dyrektorów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego. Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Pismo do władz jednostek samorządów terytorialnych. Pismo do dyrektorów szkół i placówek. Informacje dla dzieci i młodzieży. Informacje dla rodziców. Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora. […]

20 grudnia 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży – nowy wzór karty kwalifikacyjnej

W  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipa 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r., poz. 1548) został opublikowany nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Załączniki Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży Data: 2021-12-20, rozmiar: 15 KB Nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika […]

5 października 2021

Artykuł naukowy dr hab. Radosława Krajewskiego, prof. Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczący odpowiedzialności karnej pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez zatrudniane osoby.

Link do artykułu: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6704 Na prośbę Autora artykułu o wypełnienie ankiety, dotyczącej przydatności treści zawartych w artykule, poniżej zamieszczamy kierujący do niej link: https://secure-web.cisco.com/1SiikOBpeGqkt1H9WzQAShli4N29PGId7AoaVknhFoaosqwMRIx084aw8ddAP0q29_aJvGFfLjBrVZBhboh8vjCAmmtW4ZO6-8TxYJI5pmHNJipUwjFEXcEHvaUoepRPXoreaRjWLIuzhjjmwPiOXiAHG338srcC_phfdDZzsarwNsngsXxFY0V8hz1C9Pj-OKedjnQL58ZUZpuSD-5DxsEJ5ZpVbWrYC52NWlCUAqGZwjC0bXhQz7_A-VvbzxLVZg3Kd6WJkmEXKuK_uJ4MxEM56xMxxHmaGZ3SPGnUYUrKDp99OPRRTKQ6CeL67hSWUvD34hQaWzhuEhejOkXsQhW3ytFDFIWYqmmpR0_I09sunvXIBmnTu9U4dmTopzyIzX0L2sbPovnv0CsDOG9GojMbfJ_HHZgjPmvjixm8ndaA/https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D92TPPPIN502AmJHttZaT5L6k2RfZ0N9KsK7cJiTejepUQUU5S1VIOUsxUkNNWUdBS1haQzdWVjZLTy4u%26fbclid%3DIwAR34WquEnTi-Cm7_iPBxSv8yaO1vYPI7wnoUY1-7CR6I4Hl–wLwAMAutfU

20 września 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Informujemy, że 24 sierpnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1548). Zmiany dotyczą załącznika nr 6 do rozporządzenia, tj. „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”. Treść rozporządzenia