Kategoria: Stypendia

17 czerwca 2022

ZMIANA – procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży w województwie zachodniopomorskim Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 t.j.), ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018.2245) i Rozporządzenia Rady Ministrów […]

15 czerwca 2022

Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego utworzył Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Honorowy Patronat nad Funduszem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza. Więcej o stypendium Celem programu stypendialnego jest wspieranie finansowe uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin z regionu w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu […]

15 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich w roku 2022

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłasza, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”, w ramach którego zostaną ufundowane stypendia i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujące rok szkolny 2021/2022. Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączeniu. Załączniki karta zgłosz […]

1 czerwca 2022

Oferta portalu MojeStypendium.pl

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć, która aktywnie działa w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego. Na portalu znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Strona jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. […]

23 maja 2022

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium

Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Portal jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. I co najważniejsze, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego. Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach Portal Moje […]

20 maja 2022

Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży w województwie zachodniopomorskim   Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915 t.j.), ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018.2245) i Rozporządzenia Rady […]

13 kwietnia 2022

Wystartowała XXI edycja Stypendiów Pomostowych – maturzyści mogą zdobyć stypendia na I rok studiów

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.  „Stypendia Pomostowe” „Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. […]

1 kwietnia 2022

Rekrutacja do 20. edycji programu stypendialno-rozwojowego „Klasa” Fundacji BNP Paribas

Do 30 kwietnia trwa 20. rekrutacja do „Klasy” – autorskiego programu stypendialno-rozwojowego Fundacji BNP Paribas dla wyróżniających się w nauce absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą kontynuować naukę w dobrych liceach w większych miastach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. Program istnieje od 2003 roku. Obecnie stypendyści mogą wybrać 1 z czołowych liceów partnerskich w […]