Kategoria: Stypendia

17 czerwca 2024

Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży w województwie zachodniopomorskim Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2024.750 t.j.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw […]

12 marca 2024

XVII edycji Programu „Indeks Start2Star” – stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Do 31 maja 2024 roku Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich (JLC) prowadzi rekrutację do programu stypendialnego pn. „Indeks Start2Star”. Program oferuje wsparcie finansowe (w wysokości 1600 zł miesięcznie) dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego. Stypendium pokryje koszty kształcenia, utrzymania i inne wydatki związane z nauką.

31 października 2023

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży z wielką przyjemnością zapraszamy Stypendystę Prezesa Rady Ministrów/Stypendystę Ministra Edukacji i Nauki wraz z Dyrektorem szkoły albo opiekunem na uroczystą Galę Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. Uroczystości wręczenia dyplomów odbędą się 9 listopada 2023 r.: w SZCZECINIE w I Liceum Ogólnokształcącym im. […]

30 października 2023

Stypendyści Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół uprzejmie informujemy, iż stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2024 otrzymało 26 uczniów/absolwentów z województwa zachodniopomorskiego. Załączniki Lista stypendystów MEiN w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-10-30, rozmiar: 12 KB

7 czerwca 2023

Procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół dla młodzieży w województwie zachodniopomorskim Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2022.2230 t.j.), ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2018.2245) i Rozporządzenia Rady Ministrów […]

7 czerwca 2023

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce , po raz kolejny ogłasza „Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich”. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do zapoznanie się z załączonym regulaminem i wypełnienie karty zgłoszeniowej . Załączniki załącz.1 Regulamin_2023 Data: 2023-06-07, rozmiar: 51 KB załącz. 2 Karta_zgloszeniowa_2023 Data: 2023-06-07, rozmiar: 39 KB Pobierz wszystkie pliki

1 czerwca 2023

Podsumowanie konkursów przedmiotowych ZKO, konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz wręczenie dyplomów Stypendystom MEiN

Informacja na temat uroczystości wręczenia dyplomów i medali laureatom konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” oraz wręczenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki.

19 kwietnia 2023

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych – na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów

Wystartowała XXII edycja Stypendiów Pomostowych – na maturzystów czekają stypendia na I rok wymarzonych studiów Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2023, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka ponad 400 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium […]

21 grudnia 2022

Dwuletnie stypendia w prestiżowych szkołach zagranicznych dla uczniów szkół średnich

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizacja przyznaje stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2023-2025. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas drugich lub klas trzecich (w tym drugim przypadku urodzeni po 31 lipca 2006 roku). Aplikacje można wysyłać do 9 stycznia 2023 […]