Kategoria: Duplikaty świadectw i dyplomów

30 października 2018

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów państwowych

Podstawa prawna Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939). Duplikaty, o których mowa, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty. Wymagane dokumenty […]