Kategoria: Duplikaty świadectw i dyplomów

23 września 2022

Utrudnienia w płynności działania archiwum kuratorium

Informujemy, że 29 września 2022 roku rozpoczyna się proces przenoszenia zasobów archiwum zakładowego do nowej lokalizacji. W związku z tym mogą pojawić się utrudnienia w płynności jego działania, za co serdecznie przepraszamy. Przewidujemy, że przywrócenie działania archiwum do pożądanego stanu może nastąpić nie wcześniej niż z końcem grudnia br. Będziemy wdzięczni za cierpliwość i wyrozumiałość. […]

30 października 2018

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów państwowych

Podstawa prawna Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700). Duplikaty, o których mowa, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania znajdującej się w archiwum Kuratorium Oświaty. Wymagane dokumenty Kuratorium […]