Kategoria: Przekazywanie dokumentacji przebiegu nauczania

23 września 2022

Utrudnienia w płynności działania archiwum kuratorium

Informujemy, że 29 września 2022 roku rozpoczyna się proces przenoszenia zasobów archiwum zakładowego do nowej lokalizacji. W związku z tym mogą pojawić się utrudnienia w płynności jego działania, za co serdecznie przepraszamy.

Przewidujemy, że przywrócenie działania archiwum do pożądanego stanu może nastąpić nie wcześniej niż z końcem grudnia br. Będziemy wdzięczni za cierpliwość i wyrozumiałość.

 

5 września 2019

Przekazywanie dokumentacji przebiegu nauczania

Przekazaniu do archiwum Kuratorium podlega dokumentacja przebiegu nauczania, czyli arkusze ocen, księgi uczniów, absolwentów, protokoły rad pedagogicznych, nieodebrane świadectwa przez uczniów oraz dzienniki lekcyjne z ostatnich 5 lat (pozostałe można zniszczyć we własnym zakresie). Przy dziennikach elektronicznych przekazywane są płyty cd/dvd. Przekazanie następuje na podstawie spisów zdawczo odbiorczych. Spisy zdawczo-odbiorcze należy przygotować w 3 egzemplarzach, podpisanych przez dyrektora lub osobę upoważnioną. Spis zdawczo – odbiorczy może być przygotowany w Excelu (lub innym arkuszu kalkulacyjnym) bądź w Wordzie (lub innym edytorze tekstu) według załączonego wzoru.

W związku z koniecznością przygotowania miejsca dla przekazywanej dokumentacji, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu przekazania dokumentacji pod nr tel. 91 44 27 584 lub 91 44 27 560.

Załączniki