12 lutego 2024

„Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” – V edycja konkursu

Już po raz piąty Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie historyczno-literackim pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego.

Cel konkursu

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów zachodniopomorskich szkół wiedzy historycznej, zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, poprzez poznanie historii rodzinnej, propagowanie wiedzy o gromadzeniu i zabezpieczaniu pamiątek przeszłości.

Zadanie uczestników

Zadaniem uczestników będzie napisanie pracy historyczno-literackiej pt. „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”, która powinna zawierać interesujący opis, pochodzącej z archiwów rodzinnych, pamiątki wraz z przytoczoną jej historią.

Termin

Na prace czekamy do 26 kwietnia 2024 roku.

Jak wysłać pracę?

Prace konkursowe należy przesłać wraz ze skanem podpisanej Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2) na adres mailowy promocja@kuratorium.szczecin.pl (temat maila: „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię”).

 

Załączniki

Regulamin konkursu 2024
Data: 2024-02-12, rozmiar: 62 KB
Załącznik 1 - Karta zgłoszenia
Data: 2024-02-12, rozmiar: 38 KB
Załącznik 2 - Oświadczenie
Data: 2024-02-12, rozmiar: 16 KB