Kategoria: Opiniowanie sieci szkół

22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo Starostowie i Prezydenci Miast województwa zachodniopomorskiego Uchwały podjęte przez rady powiatów w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, na podstawie art. 217 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Do ustalenia planu sieci publicznych […]

22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast województwa zachodniopomorskiego Uchwały podjęte przez rady gmin w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, na podstawie art. 210 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, tracą moc z dniem 31 sierpnia 2019 r. Wynika to zarówno z […]

22 stycznia 2019

Wydawanie opinii przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast województwa zachodniopomorskiego Uprzejmie przypominam, iż Zachodniopomorski Kurator Oświaty opiniuje uchwały w sprawie zgodności sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z warunkami określonymi w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., […]