Kategoria: Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kuratorium.szczecin.pl, tel. 91 44 27 500 lub listownie: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z […]