Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

7 marca 2024

Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w 2024 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło 107 wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego dla 309 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego na łączną kwotę 2.035.900 zł. Limit środków przeznaczonych na realizację programu dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 1.191.284 zł. Wsparcie […]

8 grudnia 2023

NIEAKTUALNE: Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ za 2023 rok

Szanowni Państwo, przypominamy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″, organy prowadzące  placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2023 roku, zobowiązane są do przekazania sprawozdania […]

4 października 2023

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2022-2025”

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na 2024 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.     Beneficjenci Programu: publiczne i niepubliczne przedszkola, publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych publiczne i niepubliczne: a) […]

14 marca 2023

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w 2023 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025”

  Do wsparcia finansowego w 2023 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ zakwalifikowano łącznie 185 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na kwotę 1.148.220 zł.     Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego znajduje się w załączniku poniżej. Środki z budżetu […]

8 grudnia 2022

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za 2022 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące  szkoły oraz placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2022 w ramach programu, w terminie do […]

11 października 2022

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Beneficjenci Programu: publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, publiczne i niepubliczne: a) szkoły podstawowe, b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II […]

15 marca 2022

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w 2022 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025”

Do wsparcia finansowego w 2022 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ zakwalifikowano 213 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na łączną kwotę 1.120.965 zł. Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego znajduje się w załączniku poniżej. Środki z budżetu państwa w ramach Programu zostaną przekazane […]

18 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priotytetu 3 NPRCz 2.0

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 przekazujemy Klauzulę informacyjną dla Beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0.,  która stanowi załącznik do tabel monitoringowych. Podpisany skan klauzuli prosimy wysyłać na adres abodnar@kuratorium.szczecin.pl do 25.02.2022 r. Klauzulę podpisuje osoba odpowiedzialna za realizację programu. Załączniki Kluazula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz Data: 2022-02-18, […]

3 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Tabele monitoringowe – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, beneficjenci Programu są obowiązani do przekazania na potrzeby monitorowania, informacji i danych wynikających z wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz ze sprawozdań rocznych z realizacji Priorytetu 3 Programu. W związku z powyższym, organy prowadzące, które uzyskały w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach […]

15 grudnia 2021

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za 2021 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące  szkoły oraz placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2021 w ramach […]

20 października 2021

Nabór wniosków na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uprzejmie przypominam o zbliżających się terminach składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na 2022 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Beneficjenci Programu: publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, publiczne i niepubliczne: a) szkoły podstawowe, b) szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, […]

30 września 2021

NIEAKTUALNE: Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ w 2021 roku

Załączniki Wykaz organów prowadzących Data: 2021-09-30, rozmiar: 530 KB

15 września 2021

NIEAKTUALNE: Zasady składania wniosków o udzielenie w 2021 roku wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″

Zadania Wojewody Zachodniopomorskiego wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ (Dz.U.2021.1675) na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie realizował Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej w terminie do 15 września 2021r. […]

13 września 2021

NIEAKTUALNE: Nabór wniosków w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ w 2021 roku

W związku z przyjęciem 10 września 2021 r. przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″,  uprzejmie informuję, że zadania w zakresie przedmiotowego Programu na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie realizował Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Beneficjenci Programu w 2021 roku: publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne […]

30 listopada 2020

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organy prowadzące szkoły, które otrzymały […]

30 kwietnia 2020

Wykaz organów prowadzących szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 roku

Wykaz organów prowadzących szkoły, którym w 2020 roku zostanie udzielone wparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w załączeniu. Załączniki Wykaz Data: 2020-04-30, rozmiar: 379 KB

2 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w […]

2 grudnia 2019

WAŻNE: Nabór na 2020 r. – Zmiana terminu składania wniosków

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów na posiedzeniu 26 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie […]