Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

30 listopada 2020

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organy prowadzące szkoły, które otrzymały […]

30 kwietnia 2020

Wykaz organów prowadzących szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 roku

Wykaz organów prowadzących szkoły, którym w 2020 roku zostanie udzielone wparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w załączeniu. Załączniki Wykaz Data: 2020-04-30, rozmiar: 379 KB

2 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2019 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w […]

2 grudnia 2019

WAŻNE: Nabór na 2020 r. – Zmiana terminu składania wniosków

Uprzejmie informuję, że Rada Ministrów na posiedzeniu 26 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie […]

23 listopada 2018

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2018 rok

W związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym […]

18 października 2018

Zasady sporządzania wniosków w 2018 roku – organy prowadzące szkoły

Zasady składania wniosków organów prowadzących szkołę/bibliotekę pedagogiczną o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 Organ prowadzący dokonuje weryfikacji pod względem finansowym, merytorycznym i poprawności wypełnienia, otrzymany wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej.   Na podstawie zweryfikowanych i zaakceptowanych wniosków […]

18 października 2018

Zasady sporządzania wniosków w 2018 roku – dyrektorzy szkół

Zasady składania wniosków dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Dyrektor szkoły/biblioteki pedagogicznej w terminie do 31 października 2018r., składa do organu prowadzącego wniosek o udzielnie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej. Wzór wniosku w załączeniu. Sposób wypełnienia wniosku: 1) Pełna nazwa szkoły/biblioteki pedagogicznej (część […]