14 marca 2023

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w 2023 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025”

 

Do wsparcia finansowego w 2023 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ zakwalifikowano łącznie 185 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na kwotę 1.148.220 zł.

 

 

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego znajduje się w załączniku poniżej.

Środki z budżetu państwa w ramach Programu zostaną przekazane organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły na podstawie umowy.

Załączniki