Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

23 listopada 2018

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2018 rok

W związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym […]

18 października 2018

Zasady sporządzania wniosków w 2018 roku – organy prowadzące szkoły

Zasady składania wniosków organów prowadzących szkołę/bibliotekę pedagogiczną o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 Organ prowadzący dokonuje weryfikacji pod względem finansowym, merytorycznym i poprawności wypełnienia, otrzymany wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej.   Na podstawie zweryfikowanych i zaakceptowanych wniosków […]

18 października 2018

Zasady sporządzania wniosków w 2018 roku – dyrektorzy szkół

Zasady składania wniosków dyrektorów szkół/bibliotek pedagogicznych o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Dyrektor szkoły/biblioteki pedagogicznej w terminie do 31 października 2018r., składa do organu prowadzącego wniosek o udzielnie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej/biblioteki pedagogicznej. Wzór wniosku w załączeniu. Sposób wypełnienia wniosku: 1) Pełna nazwa szkoły/biblioteki pedagogicznej (część […]