18 lutego 2022

NIEAKTUALNE: Klauzula informacyjna dla beneficjentów Priotytetu 3 NPRCz 2.0

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 przekazujemy Klauzulę informacyjną dla Beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz 2.0.,  która stanowi załącznik do tabel monitoringowych.

Podpisany skan klauzuli prosimy wysyłać na adres abodnar@kuratorium.szczecin.pl do 25.02.2022 r.

Klauzulę podpisuje osoba odpowiedzialna za realizację programu.

Załączniki