15 marca 2022

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w 2022 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025”

Do wsparcia finansowego w 2022 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″ zakwalifikowano 213 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na łączną kwotę 1.120.965 zł.

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego znajduje się w załączniku poniżej.

Środki z budżetu państwa w ramach Programu zostaną przekazane organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły na podstawie umowy.

Wydatki w ramach Priorytetu 3 Programu mogą być ponoszone od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Wykaz
Data: 2022-03-15, rozmiar: 648 KB