30 listopada 2020

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2020 w ramach programu, w terminie do 15 stycznia 2021 r. są zobowiązane do przekazania sprawozdania z realizacji programu.

Sprawozdanie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: abodnar@kuratorium.szczecin.pl.

Załączniki

Sprawozdanie
Data: 2020-11-30, rozmiar: 31 KB
Rozliczenie
Data: 2020-12-08, rozmiar: 15 KB