7 marca 2024

Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w 2024 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2025”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło 107 wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego dla 309 placówek wychowania przedszkolnego i szkół z terenu województwa zachodniopomorskiego na łączną kwotę 2.035.900 zł.

Limit środków przeznaczonych na realizację programu dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 1.191.284 zł.

Wsparcie finansowe w ramach programu zostało przyznane 70 organom prowadzącym dla 212 placówek wychowania przedszkolnego i szkół na łączną kwotę 1.190.400 zł.

Wykaz organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego i szkoły wraz ze wskazaniem przyznanego wparcia finansowego znajduje się w załączniku poniżej.

Środki z budżetu państwa w ramach programu zostaną przekazane organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego i szkoły na podstawie umowy.

Załączniki