15 grudnia 2021

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. za 2021 rok

Zgodnie z § 6 ust. 1 umowy o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące  szkoły oraz placówki wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2021 w ramach programu, w terminie do 15 stycznia 2022r. są zobowiązane do przekazania sprawozdania z realizacji programu.

Sprawozdanie, sporządzone zgodnie z załączonym wzorem, należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres: abodnar@kuratorium.szczecin.pl.

W najbliższym czasie pojawią się na naszej stronie kolejne druki sprawozdań z realizacji programu do Narodowego Centrum Kultury.  

Załączniki

Zbiorcze_zestawienie_finansowe
Data: 2021-12-15, rozmiar: 11 KB
Rozliczenie-wykorzystania-dotacji-2021
Data: 2021-12-30, rozmiar: 15 KB
Zestawienie-wydatkow-kierunek-interwencji-3-1
Data: 2021-12-30, rozmiar: 21 KB
Zestawienie-wydatkow-kierunek-interwencji-3-2
Data: 2021-12-30, rozmiar: 21 KB