Kategoria: Edukacja prozdrowotna

31 października 2018

Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i koordynatorzy Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie województwa zachodniopomorskiego   Tworzenie i rozwój szkół i przedszkoli promujących zdrowie  jest długotrwałym, wieloletnim procesem. Rozpoczyna się od przygotowania do  podjęcia  działań,  w  kolejnych realizowane  są cykle  działań  składające  się z czterech etapów: Diagnoza –  w pierwszym roku diagnoza stanu wyjściowego, w kolejnych latach […]

31 października 2018

Kryteria przystąpienia do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, warunki uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz Krajowego Certyfikatu

Dyrektorzy, nauczyciele i koordynatorzy Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie województwa zachodniopomorskiego   Rozwijające się przez lata na świecie i w Polsce sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, przynoszą dobre efekty wychowawcze, a ich idee wpisują się w priorytety dotyczące kształcenia, wychowania i profilaktyki. Szkoły i przedszkola należące do sieci tworzą warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu całej społeczności […]

29 października 2018

NIEAKTUALNE: Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego   Informuję, że ruszyła VI edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”, który jest skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z klas I-VI.  Jego celem jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców oraz świadoma walka z otyłością. […]

25 października 2018

NIEAKTUALNE: Spotkanie edukacyjne „Zdrowe dziecko”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy przedszkoli i szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego   W dniu 24 listopada 2018 roku w godz. 9.00 – 17.00 w Technoparku Pomerania mieszczącym się przy ul. Cyfrowej 2-8 w Szczecinie odbędzie się  bezpłatne spotkanie edukacyjne nt.  „Zdrowe dziecko” realizowane pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. W celu uzyskania dodatkowych  informacji dot. spotkania […]

24 października 2018

Publikacja – ABC Zdrowego Żywienia

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem metodycznym programu ABC Zdrowego Żywienia. Pozycja ta przeznaczona jest dla dzieci z klas II i III szkoły podstawowej. Program ABC Zdrowego Żywienia, w kontekście którego powstał podręcznik ma na celu podniesienie świadomości żywieniowej wśród Polaków. Do tej pory odbyły się 3 edycje programu i łącznie objęły one […]

24 października 2018

Uroczystość wręczenia Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie

23 października br., w świetlicy w Strachocinie, odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie. Gospodarzem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa w Strachocinie. W wydarzeniu uczestniczyły Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza oraz starszy wizytator w Wydziale Wspierania Edukacji i Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie pani Daniela Arciszewska.

3 września 2018

NIEAKTUALNE: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016-2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Wychowawcy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego              W imieniu Pani profesor Doroty Olczak – Kowalczyk, Konsultanta krajowego  w dziedzinie stomatologii dziecięcej załączam  skan pisma dotyczącego badań epidemiologicznych  stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 6, 10 i 15 lat. Mając  na względzie znaczenie prowadzonych badań dla dalszego podniesienia jakości opieki stomatologicznej dzieci […]