21 stycznia 2020

Zdrowa woda

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa zachodniopomorskiego!

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży, zapewnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych odpowiedniej jakości wody, w roku 2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie przeprowadziła badania wody do spożycia w 56 szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 1 Miejskim Ośrodku Socjoterapii, 1 Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w 47 placówkach szkolno-wychowawczych.

Udostępnienie dzieciom i młodzieży wody wodociągowej do picia podczas ich przebywania w placówkach oświatowo-wychowawczych powinno być przedmiotem stałej troski kierownictwa i personelu placówki, który nie powinien poprzestawać  na samym instalowaniu urządzeń dystrybucyjnych, ale stale nadzorować ich działanie i stan sanitarny, analizować korzystanie z nich, ocenić potrzebę wprowadzania dalszych rozwiązań poprawiających dostępność wody wodociągowej do picia lub zwiększających jej atrakcyjność. 

Ważne jest systematyczne przekazywanie nauczycielom, uczniom i rodzicom informacji o korzyściach dla zdrowia płynących z właściwego stanu nawodnienia organizmu i zastępowania słodzonych napojów odpowiedniej jakości wodą. Celowa jest także szeroko zakrojona akcja dot. zalet korzystania z poidełek skierowana  do dzieci i młodzieży, jak również analiza opinii uczniów na temat działających w placówkach urządzeń udostępniających wodę wodociągową do picia,  ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistej możliwości korzystania z nich oraz zapewnienia ich prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego, co niewątpliwie ma wpływ na jakość spożywanej przez uczniów wody.