Kategoria: Edukacja prozdrowotna

14 marca 2019

NIEAKTUALNE: Szkolenie „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”

Państwo Dyrektorzy i szkolni koordynatorzy szkół województwa zachodniopomorskiego realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie” Ośrodek Rozwoju  Edukacji w Warszawie   serdecznie zaprasza na kolejną edycję szkolenia „Ruch i zdrowe żywienie w szkole”, które odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia 2019 r.  w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Jest to adaptacja międzynarodowego programu HEPS (Healthy Eating and Physical Activity in […]

11 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, koordynatorzy SzPZ województwa zachodniopomorskiego Serdecznie zapraszam na warsztaty organizowane wspólnie z ZCDN w Szczecinie „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – proces autoewaluacji, uzyskanie certyfikatu”, które odbędzie się 23 lutego, w godzinach 10.00–14.00  w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie. Szkolenie adresowane jest do koordynatorów i zespołów promocji […]

5 lutego 2019

NIEAKTUALNE: Warsztaty edukacyjne dla przedszkoli z województwa zachodniopomorskiego

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza przedszkola z terenu województwa zachodniopomorskiego do uczestnictwa w bezpłatnych 1,5 godzinnych warsztatach edukacyjnych, które będą realizowane w ramach projektu pn. „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

25 stycznia 2019

NIEAKTUALNE: VI edycja konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szczecin, 24 stycznia 2019 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych, Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VI edycję konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków”. Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży w zakresie poszukiwania produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu, wskazania kulinarnych odrębności kulturowych pielęgnowanych w rodzinnych domach, kultywowania tożsamości regionalnej, oraz pielęgnowania […]

22 stycznia 2019

Informacja dotycząca wzrostu częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego Mając na względzie poczucie odpowiedzialności społecznej oraz biorąc pod uwagę efekty i wyniki realizowanego przez Miasto Szczecin  programu „Przeciwdziałanie nadwadze  i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat” (m. in., – zmniejszenie częstotliwości występowania otyłości u dzieci ze Szczecina,  redukcję  masy ciała dzieci poddanych interwencji, wczesne […]

21 stycznia 2019

Apel Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie do przedsiębiorców o podjęcie działań organizacyjnych i profilaktycznych w celu ograniczenia ryzyka zachorowania na odrę

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego W związku z wystąpieniem na terenie województwa zachodniopomorskiego przypadków podejrzeń zachorowań na odrę wśród osób dorosłych i  mając na uwadze znaczenie  szczepień ochronnych przed skutkami  zachorowań na odrę osób dorosłych oraz  zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w  placówkach oświatowych zwracam się do Państwa  z gorącym apelem […]

17 grudnia 2018

„Czas na czyste powietrze”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa zachodniopomorskiego Projekt „Czas na czyste powietrze” realizowany jest z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Poświęcony jest tematyce dotyczącej zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego konsekwencjom zdrowotnym. Najnowsze badania sugerują, że polskie społeczeństwo dostrzega problem zanieczyszczeń powietrza oraz świadome jest niekorzystnego wpływu na własne zdrowie. […]

3 grudnia 2018

Wytyczne Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne, parafialne itp.

Załączniki Wytyczne Data: 2018-12-03, rozmiar: 285 KB

26 listopada 2018

Zaproszenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie do współpracy w ramach realizowanych programów profilaktyczno-edukacyjnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, w związku z realizacją w obszarze profilaktyki uzależnień młodzieży w województwie zachodniopomorskim następujących programów edukacyjnych: Programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” (wpisanego do Bazy Programów Rekomendowanych) i Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych, w tym nowych narkotyków dla […]

20 listopada 2018

NIEAKTUALNE: VIII edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia

Państwo Dyrektorzy szkół  podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizuje VIII  edycję Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia  w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów. Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości […]