25 września 2019

NIEAKTUALNE: Warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”

Państwo
Dyrektorzy, pedagodzy i  Szkolni Koordynatorzy
szkół i przedszkoli promujących zdrowie
województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty „Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie w praktyce szkolnej – koncepcja, standardy”, które odbędą się 9 października 2019r. w godzinach 15.00–19.00, adresowane do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych na każdym etapie edukacyjnym chcących lub realizujących program Szkoły/Przedszkola Promujących Zdrowie.

W pierwszej części warsztatów zaprezentowana zostanie koncepcja oraz idea Szkoły  i Przedszkola Promujących Zdrowie. Część druga będzie poświęcona przedstawieniu dokumentacji związanej z programem oraz realizacji zadań (ćwiczenia warsztatowe).  Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej  i promocji zdrowia.

Zakres: Koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Etapy tworzenia szkoły i przedszkola w oparciu o indywidualne plany działań. Szkoła  i Przedszkole Promujące Zdrowie – od diagnozy do ewaluacji. Obowiązująca dokumentacja. Sposoby i warunki ubiegania się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy SziPPZ. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym. Przykłady dobrych praktyk.

Prowadząca: Małgorzata Majewska

Miejsce: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin sala 120

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się  za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie – numer formy doskonalenia: I/I/3.