22 maja 2019

Zasady zdrowego żywienia a restauracje szybkiej obsługi

Szanowni Państwo
Dyrektorzy przedszkoli, szkół  i placówek
województwa zachodniopomorskiego!                                                                   

Minister Edukacji Narodowej, w oparciu o przesłane informacje przez Fundację Instytutu Ochrony Praw Konsumentów i Ministerstwo Zdrowia w sprawie działań marketingowych stosowanych wobec nauczycieli i kadry opiekunów przez jedną  z korporacji prowadzących sieć restauracji szybkiej obsługi, zwraca uwagę że posiłki serwowane przez restauracje szybkiej obsługi, spożywane w nadmiernych ilościach, wywierają negatywny wpływ na zdrowie.  Przedstawiciele ww. organizacji ustalili,  że nauczyciele, którzy do restauracji przyprowadzą grupę uczniów lub przedszkolaków mogą liczyć na darmowy posiłek.  

Posiłki serwowane przez restauracje szybkiej obsługi składają się w większości  z produktów wysoko przetworzonych i kalorycznych (z dużą ilością niezdrowych tłuszczów) oraz nie zawierają odpowiednich składników odżywczych, niezbędnych zwłaszcza w wieku rozwojowym. Regularne spożywanie takich produktów może prowadzić do chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca, choroby serca i wątroby, a także choroby nowotworowe.

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze profilaktyki otyłości odnoszą się jednocześnie do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz uregulowań prawnych mających na celu dostęp do zdrowych produktów na terenie szkoły. W tym obszarze należy wymienić współpracę Ministerstwa Edukacji Narodowej z resortami zdrowia i rolnictwa  w zakresie realizacji programów edukacyjnych: „Programu dla szkół” oraz „Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie”.

Z powyższego wynika, że często uwzględniane również w programach wycieczek szkolnych i przedszkolnych wizyty w sieciach restauracji szybkiej obsługi nie powinny mieć miejsca lub też powinny być ograniczone do minimum np. w sytuacji postoju autokaru przy autostradzie, gdzie nie ma możliwości skorzystania z innych form zakupu posiłku.  W szczególności, nie powinny stanowić formy nagrody dla dziecka, a także towarzyszyć świętowaniu wspólnych uroczystości (np. Dzień Dziecka).

Organizowanie przez szkoły wycieczek szkolnych ma na celu, oprócz poznawania kraju, jego historii, tradycji, zabytków kultury, również upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz poprawę stanu zdrowia uczniów .

Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy – Prawo oświatowe, nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.      

W załączeniu list Pani Joanny Wilewskiej – Dyrektora Departamentu Wychowania  i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa  Edukacji Narodowej.

Załączniki

List
Data: 2019-05-22, rozmiar: 87 KB